Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Regeringens budgetförslag är inte ett svar på den hotande recessionen

16. september 2010

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen tvivlar på att regeringens åtgärder för att stimulera ekonomin har en tillräcklig effekt. Urpilainen är rädd för att budgetförslagets stora skattesänkningar inte har den stimulerande effekten som regeringen hoppas på.

? I SDP:s alternativ till regeringens förslag riktar man skattesänkningarna rättvisare och ekonomiskt effektivare till små- och medelinkomsttagare, varmed de säkrare stöder den privata konsumtionen. För att komplettera skattesänkningarna föreslår socialdemokraterna att öka den offentliga konsumtionen genom framtidssatsningar på kunnande, tjänster och infrastruktur.

Urpilainen slår fast att regeringens budgetförslag inte stärker finländarnas tro på framtiden. Vi behöver förtroende som konsumenter, arbetstagare, kommuninvånare och som medlemmar i det finländska samhället. Det här förtroendet bör nu stärkas såväl med ekonomisk politik som med aktiv arbetsmarknadspolitik.

? Av framtidsinvesteringarna är förbättrande av hälsovårdsservicen ett av våra mest centrala medel för att förstärka förtroendet. Regeringen skapar illusioner om att man skulle satsa på hälsovårdsservicen, men i praktiken ökar regeringen inte resurserna för att göra förbättringar. Vi föreslår en kvalitetsreform av hälsocentralerna. Vi vill utveckla arbetsmetoderna och förbättra arbetssektorns attraktionskraft, bland annat genom att utveckla arbetsmiljön.

Det första steget mot avgiftsfri barndagvård

? Vi föreslår ett paket som går ut på att barnbidragens höjningar riktas till alla familjer. Som ett steg mot avgiftsfri barndagvård föreslår vi även att barndagvårdsavgifterna avskaffas för 5-6 åringar som går i förskolan.

Enligt Urpilainen vill SDP samtidigt stärka den offentliga ekonomins inkomstsida inför hotet om en allvarlig recession. ? Socialdemokraterna vill förnya beskattningen i en rättvisare och mera ekologisk riktning. Genom att ta i bruk förpackningsbeskattningen och windfall-beskattningen för sådana energibolag som har dragit nytta av utsläppshandeln, kan vi stärka skattebasen som är grunden för vår välfärd.

? Regeringen vill inte eller kan inte förbereda sig på de ekonomiska problemen. I stället har det viktigaste för regeringens huvudpartier redan länge varit en fördelningspolitik till de egna intressegrupperna. Nu borde man tillsammans omvandla armbågarnas Finland till axlarnas Finland.

Urpilainen framförde det socialdemokratiska gruppanförandet i remissdebatten om nästa års budget i riksdagen.

Åsikter och artiklar