Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: ställ inte språk mot varandra

30. oktober 2010

På FSD:s kongress i Vasa kritiserade Jutta Urpilainen statsminister Kiviniemi för att hon inte uppskattar svenskan.

SDP:s partiordförande Jutta Urpilainen drog upp partiets riktlinjer för valrörelsen på Finlands svenska socialdemokraters kongress i Vasa. - På sommaren gav jag tre löften. Ett, ungdomsarbetslösheten ska bort. Två, beskattningen ska vara rättvis. Tre, människorna ska kunna lita på arbetspensioner. En mekanisk höjning av pensionsåldern hjälper inte.

I sitt tal presenterade Urpilainen förslag som ingår i SDP:s skuggbudget: omfattande direkta satsningar på sysselsättningen, progressiv kapitalskatt och högre bidrag till arbetslösa.

Hon poängterade att jämlikhet och tillväxt förutsätter varandra. - Utan trygghet har vi ingen framtidstro och utan framtidstro vågar inte finländarna förverkliga sina bästa stämningars längtan, sin livsdröm.

Jutta Urpilainen upprepade också SDP:s grundinställning till tvåspråkigheten i Finland. - Tvåspråkigheten är en rikedom för Finland, inte en belastning. SDP vill hitta lösningar på hur tvåspråkigheten kunde förstärkas på lång sikt. Vi måste skapa förutsättningar för mera naturliga möten i vardagen mellan språkgrupperna. Svenska undervisningen måste utvecklas inte avvecklas.

Urpilainen uppfattade språkbadet som en möjlighet att stärka tvåspråkigheten. - På hösten 2009 fanns det i Finland nästan fyratusen barn i språkbadsdagis och grundskola. Möjligheten kunde erbjudas till ännu fler barn. Många barn står i kö till verksamheten, fast den inte marknadsförs. Det visar ju att svenskan är populär.

SDP:s ordförande kritiserade statsminister Kiviniemi för att hon inte uppskattar svenskan. - Det finns partiledare som vill ställa språk mot varandra. De menar att det är mindre värdefullt att läsa svenska i Finland än andra språk. Jag är av annan åsikt. Att läsa språk är inte ett nollsummespel.

Jutta Urpilainen talade på Finlands svenska socialdemokraters kongress i Vasa 30.10.2010

Åsikter och artiklar