Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: upphovsrätten är kulturarbetarens lön

08. december 2010

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen tycker det är viktigt att nästa regeringsprogram innehåller riktlinjer för hur man stöder kreativa branschers innovationer.

- Enligt världsbanken utgör de kreativa branscherna 7 procent av världsekonomin och det har uppskattats att branschen växer årligen med 10 procent. Även i Finland behöver vi mod att uppfatta konst, kultur och de kreativa branscherna som beståndsdelar i följande framgångshistoria. Vi måste satsa kraftigt på de kreativa branscherna.

Urpilainen påminde om att upphovsrätten är kulturarbetarens lön.
- Upphovsrätten tryggar möjligheterna till högklassigt och kreativt yrkesarbete.

- SDP har alltid varit med och utvecklat det kreativa arbetets förutsättningar. Så vill vi agera även i framtiden. SDP stöder inte försämringarna av upphovsrätten som den nuvarande högerregeringen planerar.

Åsikter och artiklar