Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: vi behöver en språkombudsman

04. oktober 2008

Jutta Urpilainen besökte Finlands Svenska Socialdemokraters kongress 04.10.2008 i Karis. Urpilainen uttryckte sitt stöd till en av motionerna till kongressen som handlade om att inrätta en ombudsmannamyndighet för språkliga rättigheter.

Urpilainen reflekterade även över förhållandet mellan språkgrupperna i -sterbotten. - Jag är hemma från Karleby och som i övriga -sterbotten stöter man ofta på de osynliga språkgränserna. Det är en gräns vi måste bli av med. Personliga kontakter och samarbete är det bästa medlet mot misstänksamhet och fördomar. Jag tycker att det är viktigt att samarbetet mellan finska och svenska skolor utvecklas. Skolorna kunde ha så kallade vänskolor från olika delar av landet. En svenskspråkig skola i -sterbotten kunde till exempel ha en vänskola i östra Finland. Det skulle uppmuntra barn att lära sig språk. Vi måste påverka barns attityder och lära dem att mångfald är en rikedom.

Hon kritiserade regeringens budgetförslag. - Regeringen vill inte, eller kan inte, förbereda sig på de ekonomiska problemen. I stället har det viktigaste för regeringens huvudpartier redan länge varit en fördelningspolitik till de egna intressegrupperna. Nu borde man tillsammans omvandla armbågarnas Finland till axlarnas Finland.

SDP:s ordförande lyfte även fram barnfamiljernas situation. - I vårt alternativ vill vi stöda barnfamiljerna. Regeringen lämnar 80 % av barnfamiljerna utanför höjningarna av barnbidragen. Vi föreslår ett paket som går ut på att barnbidragens höjningar riktas till alla familjer. Som ett steg mot avgiftsfri barndagvård föreslår vi också att barndagvårdsavgifterna avskaffas för 5-6 åringar som går i förskolan och att medelinkomsttagarnas dagvårdsavgifter sänks till en rimligare nivå.
Urpilainen presenterade till sist partiets kommunalvalsprogram ?Från dröm till verklighet?. - Människornas drömmar står som grund till vårt valprogram. Vi har lyft fram tre drömmar: hälsa, bildning och framgång, och under dem finns nio handlingar som vi vill förverkliga.
SDP vill bland annat kvalitetsförnya hälsocentralerna, ha mera personal till äldreomsorgen, mindre gruppstorlekar i skolorna, avgiftsfri barndagvård för förskoleelever och bättre kollektivtrafik.
Urpilainen uppmanade slutligen kongressdelegaterna att våga drömma. - Vi behöver stora drömmar. om en bättre framtid, om att orka i vardagen och om att ta hand om varandra. Tro på er själva och våga drömma.

Åsikter och artiklar