Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vad bestämmer vi om i riksdagsvalet?

09. april 2019

Under veckoslutet i Vasa bekräftade Antti Rinne en gång till SDPs stöd för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. Jag har tidigare skrivit att en SDP-ledd regering är en möjlighet för Österbotten och för Svenskfinland. Jag tror att det är en stor möjlighet för hela Finland.

Regeringens nedskärningar i utbildningen och konsekvenserna för jämlika möjligheter har oroat mig som lärare. Bildning och jämlikhet skapar välfärd och ett framgångs framgångsrikt samhälle. Vi måste investera i utbildningen, allt från småbarnspedagogiken och grundskolan till högskolorna och vuxenutbildningen. Andra stadiets utbildning ska göras helt avgiftsfri.

Då jag var finansminister var det viktigt för mig att utkomstskyddet höjdes och beskattningen minskade inkomstskillnaderna. Vi måste minska fattigdomen och samhällsklyftorna. Vi måste stoppa aggressiv skatteplanering. Finland kan vara ett föredöme för Europa i fråga om socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Arbete, rättvisa och likabehandling är viktiga värderingar för mig. Finland och Europa måste välja vägen framåt. Socialdemokraterna väljer investeringar i utbildning och välfärd, inte skattelättnader för de rikaste. Vi väljer avtalssamhället och rättvisa arbetsvillkor, inte hot och utpressning arbetsmarknadspolitiken. Vi väljer mänskliga och språkliga rättigheter, inte påhopp på minoriteter och sakkunniga. I riksdagsvalet den 14 april får ni välja.

Åsikter och artiklar