Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Världens bästa arbetsliv

19. november 2010

Vad beror det på att vi har världens bästa grundskola i Finland? Många undersökningar, bl.a. den internationella PISA -undersökningen, har bevisat grundskolans kvalitet. En central orsak till den höga kvaliteten har varit den att man velat uppnå goda resultat i Finland. Lärare, befolkningen och politikerna har haft viljan att ge alla barn jämlika möjligheter att vara framgångsrika i livet och få sin beskärda del av bildningen. Vägen från världens bästa skola går emellertid inte till världens bästa arbetsliv.

Vad beror det på att folk bränner ut sig i det finländska arbetslivet? Varje år går 30 000 personer i pension på grund av arbetsoförmåga och huvudorsaken är depression. Vad beror det på att småbarnsföräldrar arbetar allra mest övertid? Är det inte lite vrickat att just då barnen behövdes hemma, blir arbetsdagarna långa. Vad beror det på att utländsk arbetskraft utnyttjas t.ex. inom byggnadsbranschen med sämre arbetsvillkor. Samtidigt försvåras ärliga företagares arbete. Det finns alldeles för lite flexibilitet, mänsklighet och spelregler i arbetslivet. Det vill jag ändra på.

Om vi lyckas halvera antalet personer som går i pension på grund av arbetsoförmåga, förlängs finländarnas yrkeskarriärer med nästan ett halft år. Det här kan vi få till stånd genom att skapa mera samarbetsdrivna påverkningsmöjligheter och genom att öka trivseln på arbetsplatserna. För att minska sjukfrånvaron behöver vi ett förebyggande grepp som beaktar allt från ergonomi till rusmedelsskador. Det finländska arbetslivet blir inte bättre av en mekanisk höjning av pensionsålderns lägre gräns eller av förkortade semestrar.

Om småbarnsföräldrarna är mera hemma, resulterar det i att både barn och föräldrar är nöjdare. Vi borde utveckla flexibla lösningar ur arbetstagarnas perspektiv. Kortare arbetsdagar bör vara en äkta möjlighet för dem som är i behov av det. Det måste bli lättare att övergå från heltids- till deltidsarbete och tillbaka.

Om arbetstagarnas lika rättigheter i arbetslivet förverkligades i praktiken, skulle det underlätta hederliga företagares situation och hindra utnyttjande av arbetstagare. För att stärka de gemensamma spelreglerna måste vi ge fackföreningarna rätt att väcka åtal. På det sättet kunde vi ta itu med missförhållanden, även i situationer då arbetaren själv inte vågar försvara sina rättigheter.

Den finländska välfärdsstaten klarar av framtidens utmaningar enbart genom arbete. Med tanke på konkurrenskraften, är det emellertid nödvändigt att komma ihåg att vårt lands enskilt viktigaste resurs är en kunnig och välmående människa. Vi måste förändra arbetslivet, så att vi orkar längre i arbete. Vi måste finna den gemensamma viljan att bygga världens bästa arbetsliv i Finland. Ett sådant arbetsliv där man samtidigt kan vara en bra förälder, arbetstagare och medlem i arbetsgemenskapen.

Åsikter och artiklar