Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vi måste få en hållbar lösning på situationen i Gaza

03. juni 2010

Tron och hoppet på framtiden som jag tog med mig från SDP:s partikongress i helgen prövades när jag läste nyheterna om attacken som Israels arm? utförde mot hjälpkonvojen till Gaza på internationella vatten. Aktionen är obegriplig och den strider klart och tydligt mot internationella spelregler. Jag kan bara hålla med den breda internationella skaran av aktörer som fördömt aktionen.
Gaza har varit utsatt för en blockad sedan valet 2007. Blockaden har emellertid inte haft den effekt som Israel hade hoppats på, utan raketanfallen mot Israel har fortsatt. Det är klart att det också måste bli ett slut på angreppen mot Israel. Med blockaden uppnår man dock inte den målsättningen. Enligt FN:s hjälporganisationer har vanliga gazabor lidit mest av blockaden. I Gaza lever man mitt i en humanitär katastrof. Människorna är beroende av mathjälp, det finns inget byggnadsmaterial som kunde användas till att reparera skadorna från kriget 2008, elavbrotten är kontinuerliga och det är brist på allting. En sådan här situation skapar underlag för radikala rörelser, i stället för att hindra dem.
Ordförande för Europas socialdemokrater Poul Nyrup Rasmussen krävde redan på måndagen att det görs en internationell utredning om Israels agerande, och att man upphäver blockaden i Gaza. Det är lätt att sluta sig bakom dessa krav. Det är hoppingivande att också USA ändrat sin linje och Hillary Clinton har konstaterat att situationen i Gaza är ohållbar.
För egen del har jag stora förväntningar på Socialistiska internationalens möte om några veckor, där vi även behandlar dessa händelser. På plats är vår våra systerpartier både från Israel och Palestina. Jag tror att vi tar ställning för att hitta en hållbar lösning. Vi måste lösa den humanitära katastrofen. Den nuvarande situationen där levnadsförutsättningarna för närmare 1,5 miljoner människor är så gott som omöjliga, kan inte fortsätta. Det internationella samfundet måste nu agera för att få ett slut på blockaden. Som medlem i den internationella progressiva rörelsen kommer SDP att agera aktivt för denna målsättning.

Åsikter och artiklar