Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: EU on globaalin kehityspolitiikan jättiläinen

10. syyskuuta 2019

Euroopan komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt Jutta Urpilaiselle kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin tehtävää. Urpilainen pitää esitettyä tehtävää haastavana ja samalla mielekkäänä.

- Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin tehtävässä yhdistyvät isot teemat talous ja ulkosuhteet. Käytössä on komission suurin pääosasto ja EU-budjetin kolmanneksi suurin sektori. EU on globaalin kehityspolitiikan jättiläinen, joka vastaa noin puolesta koko maailman kehitysavusta. Me olemme vahvasti tukemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Urpilainen korostaa, että kyseessä on komission muodostajan esitys ja seuraavaksi vuorossa on Euroopan parlamentin kuuleminen muutaman viikon kuluessa. Siihen valmistautuminen alkaa nyt. Varsinainen työ komissaarina alkaa todennäköisesti marraskuun alussa. Urpilainen kokee esitetyn tehtävän erittäin mielenkiintoiseksi myös henkilökohtaisella tasolla.

- Sukupolvemme suuret kysymykset ovat kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin työsarkaa. Tehtävä kytkeytyy monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön, ilmastonmuutoksen torjumiseen, turvallisuuteen, eriarvoisuuden vähentämiseen ja demokratiakehitykseen. Nämä ovat myös henkilökohtaisesti minulle tärkeitä kysymyksiä, joten olen innoissani esitetystä tehtävästä. Tässä tehtävässä jätetään eurooppalainen kädenjälki globaaliin kehitykseen.

Uutiset