Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Alueiden tasapuolinen kehittäminen vaatii linjanmuutosta seuraavalta hallitukselta

27. maaliskuuta 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön tuore selvitys osoittaa, miten Sipilän hallitus on epäonnistunut tasapuolisten terveyspalveluiden takaamisessa kaikkialla Suomessa. Puheenjohtaja Sipilä on aiemmin todennut, että palveluiden pitäminen tasapuolisina koko maassa on keskustalle tärkein perusta.

- On kummallista, että keskusta on hallituksessa harjoittanut päinvastaista politiikkaa kuin mitä Sipilä on julkisuuteen linjannut alueiden tasapuolisesta kehittämisestä. Suunnan on muututtava seuraavan hallituksen aloittaessa, vaatii SDP:n kansanedustaja Jutta Urpilainen.

- STM:n selvityksen mukaan Sipilän hallituksen päätösten seurauksena erikoislääkäripula on pahentunut yliopistollisten sairaalapaikkakuntien ulkopuolella ja palveluiden tarjonta ei enää kaikkialla vastaa väestön tarpeita. Tämä asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan palveluiden suhteen.

- Hallituksen päätöksillä on monitahoisia seurauksia. Erikoislääkärien rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet. Monista sairaaloista kantautuu viestiä, että erikoislääkärit karttavat jo nyt pienempiä sairaaloita ja niiden vetovoima työantajina on heikentynyt.

- Myös ostopalveluiden käyttö pienissä sairaanhoitopiireissä on kasvanut rekrytointivaikeuksien vuoksi. Tämä taas osaltaan on aiheuttanut monin paikoin lisäkustannuksia terveyspalvelumenoihin, toteaa Urpilainen.

Erityisen pettynyt Urpilainen on hallituksen päätökseen Vaasan sairaalan laajan päivystyksen kohdalla.

- Laadukkailla ja toimivilla terveyspalveluilla on valtava merkitys eri alueiden ja paikkakuntien elinvoimaisuudelle. Palvelutason laskeminen Vaasan alueen kaltaiselta kasvukeskukselta on lyhytnäköistä ja vie kehitystä aivan väärään suuntaan.

- Sipilän hallituksen harjoittamaan politiikkaan tarvitaan nyt muutos. Suomen erikoissairaanhoito on maailman kärkiluokkaa. Ei rikota sitä, vaan keskitytään korjaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat muilla sektoreilla.

- SDP on esittänyt 1000 uutta lääkäriä ja hoitajaa hoitojonojen purkamiseksi ja hoitoon pääsyn parantamiseksi kautta Suomen, päättää Urpilainen.

Uutiset