Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Avoin kirje tasavallan presidentti Tarja Haloselle

09. elokuuta 2009

Haluan lämpimästi kiittää Teitä tasavallan presidentti Tarja Halonen vierailustanne Kokkolassa. Anders Chydeniuksen nimeä kantava talousfoorumi sai tyylikkään uuden alun, kun kunnioititte sitä läsnäolollanne. Haluaisin vielä kommentoida seminaarin avauspuheenvuoroanne Chydeniukselle tärkeän avoimuuden hengessä.

Ei protektionismille, kyllä globalisaation pelisäännöille.

Olen samaa mieltä siitä, että protektionismi ei ole vastaus talousvaikeuksiin, vaan vapaakauppaan perustuvaa yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Tämä avoimen talouden lähtökohta on tärkeä, koska Suomikin on yksi globalisaation hyötyjistä.

Samaan aikaan puhuitte globalisaation pelisääntöjen puolesta ja siitä, että tähänastinen meno ei voi jatkua: "Emme voi hyväksyä sitä, että itsekkyys, ahneus, keinottelu ja suoranaiset väärinkäytökset suistavat maailmantalouden kriisistä toiseen ja aiheuttavat mittaamatonta inhimillistä kärsimystä."

Tämän päivän päättäjien on tartuttava tähän haasteeseen rohkeasti, vaikka kysymys globalisaation pelisäännöistä onkin massiivinen. Korruptiota ja veronkiertoa suojaavien veroparatiisien sulkeminen on poliittisen tahdon asia. Rahoitusmarkkinoiden villi vapaus on tullut tiensä päähän.

Ei työttömyyden kasvulle, ei köyhyydelle.

Olen samaa mieltä myös siitä, että piittaamattomuus jyrkästi kasvamaan lähteneestä työttömyydestä oli 90-luvun laman suurimpia virheitä. On helppo yhtyä toivomukseenne siitä, että me tämän päivän päättäjät olisimme viisaampia.

Tämän vuoksi olen itse ollut huolissani erityisesti nuorisotyöttömyydestä, joka pahimmillaan kehittyy pitkäaikaistyöttömyydeksi. Nuorten syrjäytymisen estäminen ei voi maksaa liikaa. Se on investointi korkeaan työllisyysasteeseen, joka on koko hyvinvointiyhteiskuntamme edellytys tulevaisuudessa.

Työllisyyden hoito on parasta köyhyyden vähentämistä. Työikäisten pitäminen työelämässä antaa meille paremmat mahdollisuudet pitää huolta lapsista, vanhuksista ja sairaista. Lapsiköyhyyden ja vanhusköyhyyden kasvu on pysäytettävä niin meillä kuin muuallakin.

Kyllä koulutukselle, kyllä vihreälle elvytykselle.

Tasokas ja tasa-arvoinen koulutus on ollut tärkeä tekijä Suomen menestyksessä. Tästä on tosiaan pidettävä kiinni.

Erityisesti lämmitti mieltäni tukenne vihreälle elvytykselle. Uskon, että investoinneilla puhtaaseen teknologiaan ja uusiutuvaan energiaan voimme luoda Suomeen ensi vuosikymmenellä kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Vihreällä elvytyksellä voimme tukea myös metsä- ja metalliteollisuuden rakennemuutoksen onnistumista ja työpaikkojen säilymistä.

Ilmastonmuutos ja vihreä talouskasvu on myös suuri haaste, johon meidän päättäjien on rohkeasti tartuttava. Olin iloinen, että myös yritysjohtaja Esko Aho näki puhtaan teknologian suurena mahdollisuutena ? kyseessä on tulevaisuuden globaali Sputnik, hän taisi todeta.

Lopuksi kiitän Teitä tuestanne Anders Chydenius -säätiön ja Kokkolan kaupungin seminaarialoitteelle. Chydeniuksen maakunnalle olisi kunnia, jos korkean profiilin talousseminaarista tulisi jokavuotinen perinne osana Kokkolan oopperakesää. "Suomen Davos" voi olla totta, jos me niin haluamme.

Jutta Urpilainen
Kansanedustaja, SDP:n puheenjohtaja

Uutiset