Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

BIOENERGIASTRATEGIA ON TARPEEN

18. joulukuuta 2006

Bioenergia on nouseva trendi, koska öljyvarat hupenevat, sähkö kallistuu ja ilmastonmuutos uhkaa. Kotimaisen bioenergian raaka-aineet ovat maaseudulla: uusiutuvaa energiaa saamme metsistä, pelloilta ja karjataloudesta. Kun tiloille turvataan oma osuus raaka-aineen käyttöarvon mukaan, energiatalous on maaseutumme uusi mahdollisuus.

Onkin tärkeää, että vahvat maaseutumaakunnat oivaltavat omiin luonnonvaroihin perustuvan energiantuotannon mahdollisuudet. Keski-Pohjanmaalla bioenergia nostettiin yhdeksi päätavoitteeksi, kun valtuusto hyväksyi tällä viikolla maakuntaohjelman vuosille 2007-2010. Toteuttamissuunnitelman mukaan suurimmat hankkeet lähivuosina liittyvät metsä- ja peltobiomassojen hyödyntämiseen sekä maatilojen biovoimaloihin.

Hallitus on päättänyt kasvattaa bioenergian osuutta liikenteen polttoaineissa. Bioetanolin ja biodieselin tuotanto etenee markkinatalouden ehdoilla. Esimerkiksi Altian Koskenkorvan tehtailla alkava bioetanolin valmistus on mahdollisuus Pohjanmaan maakuntien ohratuotannolle. Toisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöönotto vaatii kuitenkin valtion investointeja. Onkin tärkeää, että valtiovarainministeri Eero Heinäluoma esitti lisäbudjetissaan 9 miljoonaa euroa tähän toisen polven kehitystyöhön.

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto sekä biokaasu ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka edellyttävät valtion panostuksia tuotekehitykseen ja investointitukiin. Hajautettu sähkön tuotanto edellyttää lisäksi takuuostohintoja, kuten MTK on todennut. Keski-Pohjanmaalla lämpöyrittäjyydellä on pitkät perinteet, joten esimerkiksi hakkuutähteen ja ruokohelpin käyttö myös sähkön tuotantoon olisi luonteva kehityssuunta. Myös karjalantaa hyödyntävät biokaasulaitokset kiinnostavat: maakunnan raaka-ainevarojen selvittämishanke valmistuu tämän vuoden lopussa. Tavoitteena onkin, että jokaiseen keskipohjalaiskuntaan saadaan kannattava biokaasulaitos.

Bioenergian tuotannon kehittämiseksi on syytä kiirehtiä alueellisten strategioiden aikaansaamista, jotta alueelliset kehittämistoimet saadaan osaksi uutta Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007-2013. Keski-Pohjanmaa asettikin omaksi tavoitteekseen ylimaakunnallisen kehittämisstrategian laadinnan. Bioenergian strategiatyötä tarvitaan myös valtakunnan tasolla. Odotankin mielenkiinnolla MMM:n asettaman strategiatyöryhmän tuloksia.

Uutiset