Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Demokratia ja kansanvalta hengittävät sananvapaudella

03. toukokuuta 2015

Tänään on vietetty maailman lehdistönvapauden päivää. Osallistuin Suomen Unesco-toimikunnan puheenjohtajana Unescon järjestämään lehdistönvapauden päivän kansainväliseen päätapahtumaan Riiassa. Se herätti ajatuksia sananvapaudesta.

Se, että meillä on pääsy tietoon julkisen vallan käytöstä. Se, että meillä on oikeus sanoa mielipiteemme. Se, että meillä on pääsy muiden mielipiteisiin. Tämä on kansanvaltamme perustaa, jonka pohjalta demokraattinen päätöksenteko voi toimia.

Sananvapaus on kansalaisten omaisuutta. Se ei ole vain median, taiteilijoiden ja toimittajien omaisuutta. Kuitenkin kolmella edellä mainitulla voi olla merkittävä rooli, kun se toimii kansalaisten äänen välittäjänä tai kansalaisten mielipiteiden herättäjänä.

Myös kansalaisjärjestöt ja puolueet ovat sananvapauden kanavia. Niillä tulee olla oikeus esittää mielipiteitään, joihin kansalaiset voivat ottaa kantaa niin julkisessa keskustelussa kuin vaaleissa äänestämällä. Puolueet ja niiden edustamat todellisuudet voivat muodostua myös "kupliksi", mutta demokraattisessa prosessissa niiden näkemykset kohtaavat ja niiden näkemysten välillä tehdään kompromisseja yhdessä sopien.

Myös puolueiden sisällä on sananvapaus. Ihmiset liittyvät puolueisiin toimimaan yhteisten arvojen pohjalta ja tuomaan omia näkemyksiään keskusteluun tavoitteista ja keinoista. Puolueiden sisäinen moniarvoinen prosessi on minikoossa se prosessi, johon puolueiden välinen päätöksenteko perustuu.

Samalla kun demokratia ja kansanvalta hengittävät sananvapaudella, sen sydämenä on jokaisen ihmisen ihmisarvon tunnustaminen ja kunnioittaminen. Sananvapaus raivaa tilaa oikeudelle ilmaista itseään, se raivaa tilaa myös haastaa ja kyseenalaistaa toisenlaisia mielipiteitä, näin voimme yhteisönä oppia toisiltamme.

Sananvapaus ei kuitenkaan raivaa tilaa ihmisarvon väheksymiselle, se ei raivaa tilaa toisen vahingoittamiselle yksityisyydensuojan tai kunnian loukkaamiselle. Jos sananvapautta käytetään ihmisyyttä loukkaavalla tavalla, se rajoittaa sananvapauttamme. Sillä karkoitetaan ihmisiä käyttämästä tätä oikeutta, jonka käyttämisellä demokratiamme ja kansanvaltamme hengittää.

Vuoden päästä maailman lehdistönvapauden päivän päätilaisuus järjestetään Helsingissä. Valmistaudumme siis "sananvapauden pääkaupungiksi", joten keskustelu sananvapaudesta jatkukoon!

Uutiset