Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Elvytys on tahdon asia

09. tammikuuta 2009

Opposition tehtävä on arvioida hallituksen politiikkaa. Aluksi haluankin kiittää hallitusta talouden tosiasioiden tunnustamisesta ja opposition elvytysesitysten kuulemisesta - esimerkiksi liikennehankkeiden, taloyhtiöiden korjausavustusten ja homekoulujen korjausten osalta.

Vielä lokakuun alussa (MTV:n nettikolumni 3.10.) valtiovarainministeri Katainen totesi, että "tosiasia on se, että mihinkään korjausliikkeisiin budjetin suhteen meillä ei ole tarvetta". Muutama kuukausi tuon jälkeen vuosi vaihtui jo realistisemmissa merkeissä, kun hallitus lupasi ennen joululomia "uusia elvytystoimia" heti alkuvuodesta. Valtiovarainministeri Katainen lupasi valmistelussa olevilla "mittavilla työllistävillä investoinneilla" torjuntavoittoa talouden talvisodasta.

Hallituksen takinkääntö lisäelvytyksen kannalle on tunnustuksen arvoinen asia. Osoittaa oikeanlaista nöyryyttä, että opposition ja työmarkkinajärjestöjen viestiä on kuultu.

Mitkä ovat sitten oikeita elvytyskeinoja? Pääministeri Vanhanen ja valtiovarainministeri Katainen ovat todenneet, että hallitus kuulee mielellään myös opposition hyviä ehdotuksia. Niitä SDP toikin pöytään nopealla aikataululla viime syksynä. Nyt voin ilokseni todeta, että elvytysesityksiämme on kuultu ja huomioitu.

Kolme hyvää esimerkkiä: SDP esitti 50 miljoonaa euroa homekoulujen korjauksiin: opetusministeri Virkkunen on ottanut esityksen nimiinsä samansuuntaisella summalla. SDP esitti 100 miljoonaa euroa 10 prosentin korjausavustuksiin taloyhtiöille: asuntoministeri Vapaavuori on ottanut esityksen lähes sellaisenaan elvytyslistalleen. SDP esitti tie- ja rataväylien kunnostuksiin 190 miljoonaa euroa, liikenneministeri Vehviläinen on tullut samalle linjalle miltei samansuuruisella esityksellä.

Hallituksen ministereiltä tullut tuki SDP:n esityksille ansaitsee tunnustuksen. Nyt kiinnostus kohdistuu valtiovarainministeri Kataisen lisäbudjettiesitykseen. SDP kehottaa siirtymään sanoista tekoihin.

*

On selvää, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Nyt on turvattava työn jatkuminen. Ihmisiä ei saa jättää yksin. Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisen vaikuttavia toimia.

Elvyttävää talouspolitiikkaa on perinteisesti pidetty vasemmistolaisena - valtion puuttumisena markkinoiden toimintaan. Nyt on kuitenkin syytä olla toistamatta edellisen porvarihallituksen 90-luvun laman virheitä. Esko Aho ja Iiro Viinanen eivät hyväksyneet silloin elvytystä lainkaan. Kaikki piti jättää markkinavoimien armoille. Ahon-Viinasen hallituksen ideologinen kieltäytyminen elvytyksestä tuli kansantaloudelle todella kalliiksi. Valtion velkaantuminenkin tuli pääosin työttömyyden hoidon kustannuksista.

Tässä ajassa on kaikkien puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen kyettävä puhaltamaan yhteen hiileen. Johtoajatuksena on Suomen pelastaminen työttömyyden kasvulta. Nyt on rakentavan keskustelun ja ennen kaikkea vaikuttavien tekojen aika. On Suomen etu rakentaa siltoja, joilla mahdollisesti hyvinkin vaikeista ajoista selvitään kuivin jaloin. Meissä jokaisessa asuva pieni Keynes on herätettävä henkiin. Oikeudenmukaisuus on tahtotila, jota seuraavat oikeudenmukaiset teot.

*

Elvytyspaketin tarpeellisesta suuruudesta on ollut hyvin erilaisia käsityksiä. Kataisen ennakoima 100 miljoonan euron elvytyspaketti herätti niin laajaa epäluottamusta, että vielä ennen joululomaa valtiovarainministeri kieltäytyi mittaluokan arvioinnista kokonaan. Mutta hän leimasi SDP:n miljardin euron elvytysesitykset ylimitoitetuksi. Nyt kun hallituksen selvitysmies Antti Tanskanen kehotti hallitusta "ylivarautumiseen" elvytystoimissa, on mielenkiintoista kuulla ministeri Kataisen kommentti. Onko tämäkin kannanotto hänen mielestään miljardihuutokauppaa?

Hallituksen talouspolitiikan uskottavuus punnitaan elvytystoimien mitoituksessa. Kataisen talvisota-retoriikalla voisi todeta, että työttömyystappioiden välttämiseksi linnoitustöihin on satsattava ylivarautuen. Viime laman tapaan ulkomaiseen apuun ei voida nyt maailmanlaajuisen taantuman oloissa luottaa samaan tapaan. Viennin hurja kasvu ei nosta meitä tästä taantumasta, vaan tarvitsemme myös kotimaista kysyntää.

Yritysrahoituksen ongelmat on ratkaistava. On myös kysyttävä, miksi hallitus on torjunut kuntien talouden elvyttämisen - eli juuri sen keinon, jolla valtiovalta voisi kaikista suorimmin ja varmimmin vaikuttaa kotimaiseen kysyntään, kansalaisten tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin ja työpaikkojen turvaamiseen alueellisesti tasapainoisella tavalla. Kovapintainen pidättäytyminen kuntien talouden elvyttämisestä viestii sitä, että finanssikriisin laskua maksatetaan tietoisesti niillä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevilla, joilla on siihen kaikista vähiten varaa.

*

Elvytys on tahdon asia. Samoin totesi rauhasta Nobel-palkintonsa vastaanottanut presidentti Martti Ahtisaari: rauha on tahdon asia. Tätä rauhantahtoa tulisi nyt toden teolla rakentaa Lähi-idässä, jossa israelilaisten ja palestiinalaisten konflikti on jatkunut luvattoman kauan, vaikka ratkaisun avaimet ovat kaikkien tiedossa. Kahden valtion ratkaisu, jossa palestiinalaiset saavat oman valtion ja jossa israelilaiset kokevat olevansa turvassa, on ainoa tie. Sotilaallista ratkaisua ei ole, joten tulitauon aikaansaaminen Gazassa on kiireellinen välttämättömyys.

Uutiset