Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Eriarvoistuminen pysäytettävä!

17. tammikuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen oli maanantaina kuntavierailulla Toholammilla ja Lestijärvellä. Yli-Lestin työväentalolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa Urpilainen korosti eriarvoistumisen pysäyttämistä keskeisenä tulevien vaalien teemana. Eriarvoistumiseen voidaan puuttua oikeudenmukaisen verotuksen ja toimivien peruspalveluiden keinoin.

- Suomessa on 700 000 vähävaraista. Heidän joukossaan on monia eläkeläisiä. Noin neljännesmiljoonaa ihmistä on vailla työtä. Noin 150 000 lasta elää köyhyydestä kärsivissä perheissä. Oikeiston suosimilla tasaveroilla, rikkaiden veronkevennyksillä tai peruspalveluiden alasajolla ei eriarvoisuutta pureta.

- Nyt tarvitaan uusia työpaikkoja ja valtion työllisyysmäärärahojen korottamista. Eriarvoisuutta puretaan oikeudenmukaisella verotuksella, jossa verot maksetaan maksukyvyn mukaan. Pääomatuloista tulee maksaa nykyistä korkeampaa veroa. Eriarvoisuuden purkaminen edellyttää myös hyviä peruspalveluja ja perusturvan parantamista.

- Tämän hallituksen jäljiltä isänmaalle jää huolehdittavaksi 8 miljardin euron budjettivaje ja kasvava eriarvoisuus. Demareita tarvitaan jälleen nostamaan Suomi tästä suosta. Vaaleissa kansalaisilla on mahdollisuus valita: oikeiston tasaverotuksen linja vai sosialidemokraattien työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta korostava linja.

Uutiset