Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

EU:n näytettävä tietä veroparatiisien sulkemisessa

02. kesäkuuta 2009

Maailmantalous on lamassa. Suomen vientivetoiseen talouteen kaikkien markkinoiden yhtäaikaisella taantumisella on jo ollut isot vaikutukset. Optimistisista puheenvuoroista huolimatta esimerkiksi Maailmanpankin pääjohtaja Robert Zoellick on todennut, että tilanne tulee pikemminkin vielä entisestään heikkenemään.

Vaaleihin valmistautuvalla Euroopan unionilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus osoittaa johtajuutta. Elämme suuren muutoksen aikaa kärsimättömän kapitalismin horjuessa. Thatcherin, Reaganin ja Bushin ajasta siirrymme kohti parempaa sääntelyä ja vahvempaa valvontaa. Laissez-faire -politiikan aika on ohi ja vahvemman demokraattisemman ohjauksen aika on nyt.

Suomalaisilla yksityishenkilöillä on varallisuutta veroparatiiseissa käsittämättömät 5 miljardia euroa. Näistä kotimaisen verotuksen ulottumattomiin ohjatuista rahoista ei veroja makseta. Veroparatiisit ruokkivat keinottelua, mikä ei ole kenenkään kannalta edullista. On avoimelle yhteiskunnalle vierasta, että rahoja voi piilottaa sen sijaan, että reilusti maksaisi veroja.

Veroparatiisit tulisi sulkea, minkä suuntaisen viestin Lontoon G20 ?kokouskin huhtikuussa antoi. EU:n tulisi ottaa asiassa itselleen johtajan rooli. Meidän olisi helppo tehdä näin, koska Euroopassakin on Englannin kanaalin Jerseyn tavoin useita veroparatiiseja, joihin puuttumalla olisi helppo näyttää esimerkkiä. Tämä on eräs niistä kysymyksistä, joita soisi suomalaistenkin punnitsevan, kun ihmiset valitsevat ehdokkaansa kesäkuun 7. päivänä.

Suomella mahdollisuus tehdä enemmän

Itse näen, että EU:n tulee olla aktiivinen reilumman maailman rakentamisessa. Tähän liittyy finanssimarkkinoiden uudistamisen lisäksi tietysti kehityspolitiikka. Kehittyneen maailman on toimittava solidaarisesti. Unioni on maailman suurin kehitysavun antaja 60 %:n osuudella maailman kaikesta kehitysavusta, mutta yksittäiset jäsenmaat, kuten Suomi, ovat jääneet pahasti jälkeen kansainvälisistä sitoumuksistaan.

Suomen mainetta kansainvälisenä toimijana tahraa myös passiivisuus ns. innovatiivisia kehitysrahoitusmuotoja kehitelleessä työssä. Suomi on ollut jo vuosia johtoryhmän jäsen, mutta tuoreessa kokouksessa saavutettua läpimurtoa valuutanvaihtoveron suhteen todisti Suomen kohdalla tyhjä tuoli. EU sitä vastoin liittyi nyt johtoryhmään. Suomen toiminta on räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan ?hallitus osallistuu aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun innovatiivisista rahoitusmekanismeista?.

EU on rauhan, turvallisuuden ja kehityspolitiikan suurvalta. Taloudellisena integraationa käynnistynyt projekti on vakauttanut lähialueitaan ja saavuttanut rauhanomaisessa kansainvälisessä toiminnassa merkittäviä tuloksia. Näin tulee olla jatkossakin. Tarvitaan vahvaa yhteistyötä vapaamatkustamisen sijaan. Tarvitaan oikeita poliittisia päätöksiä. Suomella on yhtenä jäsenmaana mahdollisuus toimia voimakkaasti sen puolesta, että kansainvälisistä sitoumuksista pidetään kiinni ja uusia kehityspolitiikan välineitä rohkeasti synnytetään. Syyskuussa tahtotila punnitaan taloushuippukokouksessa New Yorkissa.

Kannustan siis jokaista suomalaista äänestämään 7.6. pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Tuolloin ratkaistaan mihin suuntaan unionin kehityspolitiikkaa viedään. Edistetäänkö jatkossakin valuutanvaihtoveron kehittelyä? Entä kuinka aktiivisesti unioni toimii veroparatiisien sulkemiseksi? Äänelläsi on globaaleja vaikutuksia.

Uutiset