Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Eväitä Perhonjokilaaksosta

22. maaliskuuta 2010

Vierailin maanantaina Perhonjokilaaksossa. Sain tavata sekä Kaustisen että Vetelin asukkaita ja kuntapäättäjiä. Tutustuin myös Kaustisen musiikkilukion, Vetelin Harjukodin ja kahden yrityksen toimintaan. Evästyksenä nousi kaksi asiaa ylitse muiden ? työpaikat ja kuntapalvelujen rahoitus.

Kasvanut työttömyys on vakava ongelma. Vaikka Keski-Pohjanmaan maakunta ei ole joutunut pahimpaan työttömyysmyrskyyn verrattuna moneen muuhun alueeseen, on meilläkin työttömyys noussut. Vetelin kokoisessa kunnassa Outokummun noin 60 työpaikan menetys on iso juttu. Tilalle ei niin vaan synnytetä uusia, korvaavia työpaikkoja.

Huoli on erityisen suuri nuorten työttömien osalta. Jos nuorena jää pitkäksi aikaa vaille työtä, voi tilanteesta helposti tulla pysyvä. Olikin hienoa kuulla, että Vetelissäkin suunnitellaan työpajojen uudelleen perustamista. Niiden avulla voi nuorille tarjota mielekästä tekemistä työttömyyden sijaan.

SDP on jo puolitoista vuotta vaatinut lisää rahaa työllisyyden vahvistamiseksi. Hallituksen ?tempputyöllistämistrauma? on valitettavasti ollut kuitenkin suuri. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on niin vähän rahaa, että koulutukseen, työharjoitteluun ja tukityöhön osallistui viime vuonna vähemmän ihmisiä kuin aikaisemmin, vaikka työttömyys samaan aikaan nousi. Se kertoo valitettavasti välinpitämättömyydestä.

Kuntatalouden vaikea tilanne on toinen päähuoli. Kaustisen kunta oli hyvin huolissaan terveys-, koulu-, perhe- ja vanhuspalvelujen rahoituksesta. Kuntapäättäjien mukaan on suuria paineita nostaa kuntaveroa - puhuttiin jopa 4 %-yksikön kuilusta.

Toki haaste koskee muitakin kuntia. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve kasvaa ja sen myötä myös kustannukset. On oikeudenmukaista, että vanhuksista ja sairaista pidetään huolta. Sitä vartenhan he ovat myös veroja maksaneet ? saadakseen apua, kun sitä tarvitsevat. Myös kotipalveluiden kysyntä kasvaa, kun yhä useampi ikäihminen haluaa elää kotona mahdollisimman pitkään. Omaishoitajia pitäisikin tukea nykyistä enemmän ja huolehtia myös siitä, että vanhukset eivät kärsisi yksinäisyydestä.

Keskeinen syy kuntien ongelmiin on se, että valtionavut ovat liian alhaisella tasolla. SDP on esittänyt koko vaalikauden ajan lisää rahaa kuntapalveluihin. Olemme äänestäneet eduskunnassa useaan otteeseen noin 500 miljoonan euron lisäyksestä ihmisten arjen palveluihin. Valitettavasti keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n kansanedustajat ovat äänestäneet lisäystä vastaan ? ja käyttäneet nämä rahat verojen keventämiseen.

Kansakunta on jakautumassa kahtia. Vierailu Perhonjokilaakson kuntiin vahvisti tätä käsitystäni. Ihmiset eivät ole enää tasa-arvoisessa asemassa asuinkunnasta riippumatta. Kuntaveron taso, palveluiden laatu ja työpaikan saanti vaihtelevat suuresti sen mukaan, missä ihmiset asuvat.

Tässä ajassa tarvitaan vahvaa yhteishenkeä suomalaisen hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Se edellyttää päätöksiä, joilla vahvistetaan työllisyyttä, parannetaan palveluita ja lisätään verotuksen oikeudenmukaisuutta. Tähän työhön SDP on valmis ja kutsuu kaikkia keskipohjalaisia mukaan.

Jutta Urpilainen
Kansanedustaja (sd)
Kokkola

Uutiset