Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Hallituksen taattava kansalaisten turvallisuus

15. tammikuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii hallitukselta nopeita toimia kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Urpilaisen mukaan tilanteen vakavuus perustelisi myös sen, että hallitus antaisi eduskunnalle selvityksen, mihin toimiin se aikoo ryhtyä kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi.
Urpilainen puhui torstaina SDP:n puoluehallituksen kokouksessa turvattomuuden vähentämisestä, työllisyyden edistämisestä ja tuloerojen kaventamisesta.

? Kansalaisten kokema turvattomuus rapauttaa yhteiskuntaamme. Liian moni kokee turvattomuutta ja liian moni Suomessa voi pahoin. Työttömyys ja kasvanut eriarvoistuminen ovat venyttäneet hyvinvoinnin haitaria: Samalla kun osalla menee paremmin kuin koskaan, voivat toiset entistä huonommin. Vuoden 2010 suurimmat haasteemme ovat tämän kehityksen katkaisemisessa.
Merkittävin turvattomuutta aiheuttava tekijä on Urpilaisen mukaan työttömyys.

? Ennusteiden mukaan noin 400 000 suomalaista voi kohta olla työttömänä. Erityisesti jokaisesta nuoresta on pidettävä kiinni. Yhteiskuntatakuu on laajennettava koskemaan jokaista alle 30-vuotiasta vastavalmistunutta. Heille on turvattava työ-, työharjoittelu-, työpaja- tai koulutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

? Samalla kysymykseen maahanmuuttajien työllistymisestä on puututtava määrätietoisesti. Suurin työllistymisen este on kielitaito. Kielikoulutuksen ja muun kotouttamisen määrärahoja olisi lisättävä. Kaikkeen maahanmuuttokoulutukseen pitäisi sisällyttää työharjoittelujakso.
Urpilaisen mukaan toinen suuri ongelma on muun muassa verotuksen kautta kasvava eriarvoisuus.

- Tuloerot ovat isot. Ne ovat revähtäneet 1960-luvun tasolle ? aikaan ennen hyvinvointivaltiota. Tarvitsemme oikeudenmukaisia veroratkaisuja. Pelkkiä pääomatuloveroja maksavat kansalaiset käyttävät julkisia palveluja siinä kuin palkansaajatkin, mutta eivät kanna osaansa kustannuksista.

- SDP esittääkin sovittavaksi puolueiden kesken jo nyt, että pääomatuloverotus muutetaan progressiiviseksi vielä tällä vaalikaudella. Tässä testataan puolueiden todellinen halu jakaa taloustaantuman kustannuksia oikeudenmukaisemmalla tavalla.
Urpilainen totesi, että uudistus pitäisi laittaa nopeasti valmisteluun ja edelleen toteutettavaksi. Näin kuroisimme kiinni ansio- ja pääomatuloverotuksen eroa ja kerryttäisimme valtion kassaa arviolta 500 miljoonalla.
Puheessaan puoluehallitukselle Urpilainen arvioi myös vuoden 2009 tapahtumia.

? Maailma Suomen ympärillä muuttui viime vuonna perusteellisesti, mutta hallitus on ollut kuin unessa, eikä ole reagoinut tapahtuneisiin muutoksiin, Urpilainen sanoi.
Hänen mielestään Vanhasen hallitus on ollut ohjelmansa vanki.

- Hallituksen hehkuttamien veronalennusten alun perinkin hyvin kyseenalainen teho hiipuu entisestään 181 kunnan ollessa pakotettuja nostamaan kuntaveroa vuonna 2010, Urpilainen huomautti.
Hän muistutti, että SDP on vuoden 2008 kesästä lähtien varoittanut hallitusta huolettomasta suhtautumisesta talouskriisiin.

? Olemme johdonmukaisesti vaatineet veropolitiikan uudelleenarviointia sekä elvyttämistä julkisten investointien avulla. Tutkimukset, kokemukset ja asiantuntijat vahvistavat tällaisten toimien työllisyysvaikutusten olevan veronkevennyksiin verrattuna moninkertaiset.
Eilen pidetyssä pohjoismaisten sosialidemokraattien ja ay-liikkeen puheenjohtajakokouksessa oli mahdollista tehdä empiirinen koe: Norjassa veronkevennysten osuus elvytyksestä on vain 5 %, Suomessa 80 %. Sosialidemokraattisessa Norjassa työttömyysaste oli elokuussa 3,2 %, Suomessa 2009 marraskuussa jo 8,5 %.

Uutiset