Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Hallituksen talouspolitiikka ei toimi ihmisten hyväksi

25. huhtikuuta 2009

SDP:n Varsinais-Suomen piirin piirikokouksessa lauantaina puhuneen puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mielestä porvarihallitus on nykyisessä vakavassa tilanteessa menettänyt täysin otteensa taloudenhoidossa.

- Porvarihallitus vastaa taantumaan alentamalla eniten rikkaiden veroja, vaikka se ei asiantuntijoiden mukaan elvytä taloutta. Vaikka työttömyys kasvaa, työvoimapoliittisia määrärahoja leikataan ja ihmisiä jätetään oman onnensa nojaan. Vaikka korostetaan aktiivisen valtion tarvetta, omistajapolitiikalla ei haluta tai osata vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen. Vaalipuheet tuposta on haudattu eikä valtiolla ole missään vaiheessa ollut omaa tiekarttaa työmarkkinaratkaisun suhteen.

Porvarihallitus on Urpilaisen mukaan omalla toiminnallaan syventämässä Suomen taantumaa. Hän muistutti, että Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi muutama päivä sitten Suomen talouden heikentyvän merkittävästi muuta euroaluetta huonommaksi.

- Veronkevennyksiin rajoittunut elvytyspolitiikka sekä haluttomuus nähdä kuntien vakavia ongelmia ovat johtamassa merkittävän velkaantumisen lisäksi kasvavaan työttömyyteen sekä heikentyviin palveluihin.

Urpilaisen mukaan kansalaisten on vaikea tätä ymmärtää, mutta linja vastaa porvarihallituksen oikeistolaisia arvoja. Maalais- ja kaupunkioikeiston liitto on osoittautunut markkinavoimien toivoliikkeeksi, jota tavallisten ihmisten arkiset unelmat työstä ja hyvinvoinnista ei kiinnosta.

- Saimme hiljattain lukea lehdestä, että muun muassa päivähoidon ryhmäkoot ovat mahdollisten säästökohteiden joukossa. Nyt olisi erittäin tärkeää olla toistamatta 1990-luvun lamassa tehtyä virhettä siinä, että kohdistamalla leikkaukset lapsiin ja nuoriin aiheutettiin todella pitkäikäisiä ongelmia, joiden laskua maksetaan yhä. Porvarihallituksen ei pidä maksattaa tämän kriisin laskua hyvinvointipalveluja käyttävillä lapsilla, eläkeläisillä ja sairailla.

Erityisen huolen Urpilainen esitti terveydenhuollon tilasta. VATT:n tuoreen selvityksen mukaan henkilöstön puute on terveyskeskusten suurin ongelma. Akuutista lääkäripulasta kärsii 60 terveyskeskusta. Tilanne on alueellisesti lisäksi eriarvoinen.

- Porvarihallituksen kaunopuheet terveydenhuollon parantamisesta eivät ole johtaneet mihinkään. Esitin kuntavaalien alla ja esitän nyt uudelleen, että käynnistäisimme kansallisen terveyskeskusten laaturemontin. Resurssipula on kova, mutta muitakin tapoja parantaa ihmisten saamia terveyspalveluja on. Työn hyvä organisointi on tärkeää, samoin mahdollisuus työaikajoustoihin, tiimityöskentelyä on lisättävä ja työn kuormitusta jaettava tasaisemmin.

Tulevissa eurovaaleissa Urpilainen näki olevan kyseessä valinta kahden vaihtoehdon välillä.

- Parlamentin kahdesta suuresta ryhmästä sosialidemokraatit ajavat ihmisten Eurooppaa ja konservatiivit - kuten olemme nähneet - markkinoiden Eurooppaa. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni suomalainen ottaa äänestämällä kantaa tähän valintaan.

Uutiset