Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Hallitusohjelmassa näkyy vahva SDP:n kädenjälki

18. kesäkuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on tyytyväinen kuuden puolueen neuvottelemaan hallitusohjelmaan. Sosialidemokraattien puoluevaltuustossa puhunut Urpilainen piti lopputulosta hyvin sosialidemokraattisena.


- Hallitusohjelmassa näkyy vahva SDP:n kädenjälki: vastuullisia päätöksiä sekä vahva työn ja oikeudenmukaisuuden viesti. Menestyksemme ohjelman valmistelussa perustui teräksisiin neuvottelijoihin, piinkovaan valmisteluun ja rautaiseen asiantuntemukseen. SDP asetti selvät kynnyskysymykset ennen vaaleja: työllisyysmäärärahojen korotus, eläkeiän pakkonoston torjuminen ja pääomatuloveron korotus. Kaikki asettamamme ehdot on täytetty.

Hallitusohjelma yhdistää Urpilaisen mukaan vaikeina aikoina vaadittavan vastuunkannon määrätietoisiin toimiin, joilla vahvistetaan oikeudenmukaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

- Perusturvaan tehdään ensi vuoden alusta 100 euron korotus. Vanhuspalvelulaki toteutetaan viimein. Heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä autetaan heti, eikä vasta vaalikauden lopussa. Eriarvoisuutta kitketään voimakkaasti.

Myös verotusta muutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suuntaan. Veroja maksetaan jatkossa enemmän veronmaksukyvyn mukaan. Erityisen tärkeitä ovat pieni- ja keskituloisten toimeentuloa vahvistavat perusvähennyksen nosto ja työtulovähennyksen lisääminen.

Urpilainen muistutti, että merkittävä jännite syntyi vaalien alla tasaverokehityksestä. SDP halusi laittaa pisteen tasaverokehitykselle, mitä oikeistopuolueet yhtenä rintaman halusivat alv-korottamisen muodossa jatkaa.

- Tämä pienituloisiin kipeästi osuva veronkorotus ei meille käynyt, eikä se myöskään toteutunut. Me olemme pitäneet kiinni periaatteistamme ja puolustaneet sitä linjaa, jolla vaaleihin kävimme.

Kestävän taloudenpidon ehtona Urpilainen korosti hyvän työllisyyden hoidon merkitystä. Hallitus palauttaa kunnianhimon työllisyyspolitiikkaan. Tavoitteeksi asetetaan työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä ja työttömyyden painaminen viiteen prosenttiin.

- Hallitusohjelmassa korostuvat SDP:n tavoitteet: teot työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Nämä vaaleissa lupaamamme teot näkyvät nyt konkreettisesti esimerkiksi työllisyysmäärärahojen korotuksessa, nuorisotakuun toteuttamisessa ja puuttumisessa pitkäaikaistyöttömyyteen. Työllisyyttä ja kasvua tuetaan vahvasti. Erityisen tärkeää on, että hallitus sitoutuu tiiviiseen työmarkkinayhteistyöhön ja kattaviin työmarkkinaratkaisuihin.

Uutiset