Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

HOITAJIEN PALKAT OVAT YHTEINEN ASIA

03. marraskuuta 2007


Terveydenhuollon ja vanhustenhoidon toimivuus ovat meidän suomalaisten keskeisimpiä tulevaisuuskysymyksiä. Suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää merkittävästi palveluiden tarpeita. Meidän on huolehdittava sekä kuntapalvelujen rahoituksesta että työntekijöiden riittävyydestä. On selvää, että riittäviä käsipareja ei onnistuta turvaamaan ilman kilpailukykyisiä palkkoja. Tästä ovat huolissaan niin poliittiset päätöksentekijät kuin itse hoitajat. Palkkakuopan korjaaminen on siis yhteinen asia.

Hoitajat ovat nyt uhanneet työtaistelulla, jonka keinoksi on valittu joukkoirtisanomiset. Työnantajien edustajat ovat painostaneet yksittäisiä hoitajia monin eri tavoin. Tämä ei ole hyväksyttävää. Kaikkein pöyristyttävintä on, että Joensuussa sairaanhoitajia on houkuteltu eroamaan Tehystä tarjoamalla yleisen kunnallisen työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia. Monin tavoin kyseessä on ennennäkemättömän tiukka tilanne, jossa kierrokset käyvät kovina sekä työnantajien että työntekijöiden puolella.

Nyt kaikkien on tärkeää keskittyä siihen, että hoitoalan uhkaava tilanne saadaan ratkaistua ennen työtaistelua. Sopimuksen syntymiseen tarvitaan myös poliittista tahtoa ja rahaa kuntatalouden tervehdyttämiseksi. Näiden rahojen päällä maan hallitus istuu jääräpäisesti, eikä ole suostunut keskustelemaan lisärahoituksesta kuntasektorille. Hallitus on yrittänyt pestä kätensä asiasta väittämällä, että asia on kuntatyönantajan ja Tehyn välinen. Hoitoalan palkat maksetaan pääasiassa kuntien toimesta, mutta valtio vastaa kuntien rahoituksesta. Perustuslakiasiantuntijatkin ovat todenneet, että vastuu terveyspalvelujen turvaamisesta kuuluu kunnille ja valtiolle.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet, että valtion budjetista osoitettaisiin 600 miljoonaa euroa lisää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen. Tähän on yhtynyt koko oppositio. Keski-Pohjanmaan kunnille tämä tarkoittaisi 16,7 miljoonaa euroa lisää rahaa hyvinvointipalveluihin. Tähän Suomella on varaa, toisin kuin porvarihallitus väittää. Suomi on tänään bruttokansantuotteella mitattuna 20 miljardia euroa rikkaampi kuin edellisen hallituksen aloittaessa. Tänä vuonna valtion budjetin ylijäämä on noin 2 miljardia euroa. Suomen valtiontalous on paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen, mutta samanaikaisesti kuntatalous on heikossa kunnossa. Porvarihallitus on päättänyt käyttää budjetin ylijäämän täysimääräisesti valtionvelan lyhentämiseen, eikä ole suostunut keskustelemaan kuntatalouden ongelmista vakavasti.

Suomi tarvitsee hoitajia, jotka jaksavat ja viihtyvät työssään. Molempien osapuolten on nyt keskityttävä sovun aikaansaamiseen ennen työtaistelua - myös kuntatyönantajan. Tässä suhteessa valtakunnansovittelijan ehdottama sovittelulautakunta on tervetullut avaus. Lautakunta tarvitsee työrauhan, mutta myös hallituksen on edistettävä sovinnon löytymistä kuntataloutta vahvistamalla. Toteutuessaan joukkoirtisanomistilanne on uhka potilasturvallisuudelle. Työtaistelu jättäisi myös molempiin osapuoliin katkeruutta pidemmäksi aikaa. Suomella ei ole varaa kumpaankaan. Palkkakuopan korjaamisessa on kysymys on koko julkisen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Jutta Urpilainen

Uutiset