Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ihmisillä on oikeus työhön - niin syntyperäisillä kuin maahan muuttaneilla

26. huhtikuuta 2010

Ihmisillä on oikeus työhön - niin syntyperäisillä kuin maahan muuttaneilla

Ihmisten tasavertainen oikeus työhön ja turvaverkkoihin on minulle tärkeä periaate. Näiden oikeuksien toteutumisessa kansakunta on jakautumassa kahtia. Nyt tarvitaan kansakunnan eheyden ja oikeudenmukaisuuden puolustamista. Tämän vuoksi SDP on pitänyt työllisyyttä ja turvaverkkoja politiikkansa kärkiaiheena.

Vantaan puheenjohtajapäivillä totesimme, että SDP:n politiikassa on kyse ihmisarvon puolustamisesta. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön. Työn perusoikeuksista ja pelisäännöistä on pidettävä kiinni. Suomalaisilla työmarkkinoilla tulee aina noudattaa suomalaisia työehtoja. Kyseessä on tärkeä oikeudenmukaisuuskysymys. Reilut työehdot ja hyvät työolot kuuluvat kaikille Suomessa työtä tekeville ihmisille. Eli maassa maan tavalla.

SDP ei hyväksy kaksien työmarkkinoiden syntymistä. Tästä lähtökohdasta käymme keskustelua myös maahanmuuttopolitiikasta. Olemme järjestäneet maahanmuuttajien työllisyysvoimalan. Tavoitteemme on vähentää maahanmuuttajien korkeaa työttömyyttä ja edistää maahanmuuttajien oikeutta hyvään työelämään.

Tähän liittyy vaatimuksemme lisäpanostuksista kielikoulutukseen ja lisäresursseista työehtojen valvontaan. Hallitus on ajanut työsuojelua ja valvontaresursseja alas, ja tämän myötä viranomaisten mahdollisuudet valvoa oikeudenmukaisia ja turvallisia työehtoja ovat heikentyneet olennaisesti. On riski, että Suomen kieltä ja työehtoja tuntemattomat ulkomaalaiset joutuvat hyväksikäytetyksi.

Tervetuloa EU-maista - ja muualtakin tarpeen mukaan

SDP on suvaitsevaisuuden ja vapauden liike. Olemme myös Suomen kansainvälisin puolue. On Suomen etu, että saamme uutta luovuutta ja asiantuntemusta suomalaiseen työelämään. Maahamme muuttaneet tuottavat palveluita ja luovat uutta yritystoimintaa.

Olemme sitoutuneet Suomen EU-jäsenyyteen, johon liittyy työvoiman vapaa liikkuvuus EU:n alueella - ETA-alue mukaan lukien. Tämä lisää myös suomalaisten vapautta ja valinnan mahdollisuuksia. Samaan aikaan Suomi on pitänyt kiinni työvoiman tarveharkinnasta, kun puhutaan työntekijöistä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta.

Nykyinen lainsäädäntö suojelee Suomessa asuvien oikeutta työhön. Lain mukaan Suomessa asuvat ovat etusijalla, kun avoimia työpaikkoja täytetään. Periaate on perusteltu, kun Suomessa on 300 000 työtöntä, joiden joukossa on niin Suomessa syntyneitä kuin Suomeen muuttaneita.

Voimassaolevan ulkomaalaislain mukaan työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää, ettei oleskeluluvan myöntäminen estä sopivan Suomessa asuvan henkilön työllistymistä. Ulkomaalainen saa siis Suomeen työluvan, jos työpaikkaan ei löydy sopivaa henkilöä Suomen työmarkkinoilta. Suurin osa tapauksista johti vuonna 2009 siihen johtopäätökseen, että Suomestakin löytyy sopivia työntekijöitä.

SDP ei tiukenna, vaan hallitus löysentää

Hallitus esittää tämän työvoiman saatavuusharkinnan poistamista, kun oleskelulupahakemuksia käsitellään. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Suomessa asuvien työllistymistä ei enää asetettaisi etusijalle. Nykyisessä työttömyystilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen tulee työntekijöitä sellaisiinkin työpaikkoihin, joihin sopivia työntekijöitä olisi löytynyt Suomesta.

Tämä lisää myös työttömyyden aiheuttamia kustannuksia. Eli kyse on oikeudenmukaisuuden lisäksi maalaisjärjen käytöstä. Tuntuukin siltä, että hallitus on lisäämässä työnantajille ?halpatyövoiman? saatavuutta ja heikentämässä palkansaajien asemaa. Ollaanko tässäkin EK:n asialla?

Vuonna 2004 voimaanastuneessa ulkomaalaislaissa laajennettiin ulkomaalaisen oikeutta työntekoon ilman työvoiman saatavuusharkintaa. SDP:n tuella saatavuusharkinta poistettiin sellaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä, joissa työvoiman tarve on ilmeinen ja joiden työlupa siis tukee Suomen talouskasvua. Työvoiman saatavuusharkinta kuitenkin säilytettiin aloilla, joilla työnhakijoita on paljon.

SDP kannattaa edelleen nykyistä työvoiman saatavuusharkintaa. Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnassa SDP:n linjalla oli koko oppositio. Valiokuntakäsittelyssä myös hallituspuolueiden edustajat arvostelivat hallituksen esityksen ajoitusta.

Työvoiman saatavuusharkintaa tukevaan linjaan oli sitoutunut myös koko edellinen hallitus maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan vuonna 2006. Ohjelmassa pidettiin tärkeänä, että helpotuksia saatavuusharkintaan ei tehdä ennen kuin työvoiman saatavuusongelmat lisääntyvät ja työttömyystilanne helpottaa. SDP ei siis ole tiukentanut linjaansa, vaan Keskusta ja Rkp ovat löysentämässä omaa linjaansa.

Pääministeri Matti Vanhasen mukaan Suomessa asuvien työllistämisestä puhuminen on vastenmielistä. Se näkyy hallituksen sinisilmäisessä elvytyspolitiikassa, jossa uskottiin, että suurituloisten veronkevennykset luovat työpaikkoja tavallisille ihmisille. Näin ei käynyt, vaan lisäeurot menivät säästöön. Julkisten investointien, kuntatalouden tukemisen ja aktiivisen työvoimapolitiikan avulla Suomessa ei olisi 300 000 työtöntä. Tätä arviota tukee arvio Norjan elvytyspolitiikan tuloksista.

Uutiset