Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Ilmastokriisiä torjuttava siinä missä talouskriisiäkin

18. huhtikuuta 2015

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan entinen puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii, että
Ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan tulevalla vaalikaudella erityisasemaan. Puhdas ympäristö on itseisarvo, mutta se tuo myös uusia mahdollisuuksia suomalaiselle vientiteollisuudelle esimerkiksi biotalouden muodossa.

- Olen ollut mukana luomassa suomen kansallista biotalousstrategiaa, joka lähtee siitä, maassa otetaan enenevissä määrin käyttöön luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja ja edistetään kokonaisvaltaisempaa muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Urpilainen toivoo, että sosiaalinen omatunto ja ympäristöllinen vastuu päätyvät monissa eri muodoissaan seuraavaan hallitusohjelmaan, ja että hallituspuolueilla on tahtoa torjua ilmastonmuutosta siinä missä talouskriisiäkin. Suomen tulee myös olla kansainvälisesti aktiivinen ympäristönsuojelun edistäjä.

- Globaalit ongelmat voidaan ratkaista vain globaalilla tavalla. Suomella on suhteessa väkilukuun maailman neljänneksi suurin biokapasiteetti, mikä asettaa meidät avainasemaan ympäristönsuojelun, luonnonvarojen hyödyntämisen ja ekologisen talouden edistäjinä, jos vain poliittista tahtoa riittää

Uutiset