Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Jutta Urpilainen haluaa eläkkeet kuntoon

16. huhtikuuta 2011

Kansanedustaja, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mukaan lapsiperheiden lisäksi myös eläkeläisten toimeentuloon ja palveluihin on tulevalla vaalikaudella saatava parannusta.

- Kansaneläkkeiden kehittäminen on edelleen tärkeää, mutta myös pienten työeläkkeiden tasoa on korjattava. SDP:n yksi kynnyskysymys hallitukseen menolle onkin se, ettei työeläkkeitä leikata. Lisäksi olemme halukkaita pohtimaan työeläkeindeksin uudistamista yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Myös eläkeläisjärjestöt tulee olla työssä mukana. On syytä pohtia indeksiparannusten kohdentamista ennen kaikkea pienellä eläkkeellä eläville. Lisäksi haluamme keventää eläkeläisten kunnallisverotusta korottamalla eläketulovähennyksen ja perusvähennyksen vaikutusta.

Urpilaisen mukaan keskeistä on myös hintatason kehittyminen.

- Kun Keskusta ja Kokoomus ovat vieneet verotustamme tasaveron suuntaan, toimeentulo on tiukentunut pieni- ja keskituloisilla eläkeläisillä. Tähän on puututtava. Nykyhallituksen tekemät energia- ja arvonlisäverojen korotukset ovat heikentäneet ostovoimaa. Korotukset kohdistuvat kipeimmin pienituloisiin. Me sosialidemokraatit haluamme torjua tasaverokehityksen.

Urpilainen korostaa, että myös julkiset palvelut ovat tulonsiirtoa eläkeläisille.

- Erityisesti on turvattava ikäihmisille tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen vanhustenhoitoon. Tarvitsemme vanhustenhoitolain ja rahoituksen sen toimeenpanoon, Urpilainen esittää.

Uutiset