Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Jutta Urpilainen: Välimerestä on tullut "kyynelten tie" - esitys neljästä pakolaisteosta

19. lokakuuta 2015

Suomen IPU-valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd) peräänkuulutti poliittista johtajuutta, jotta pakolaisongelma voidaan ratkaista inhimillisellä tavalla. Hän esitti pakolaistekoja neljällä raiteella: lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden vuoropuhelu, humanitaarinen apu, alkusyihin vaikuttaminen ja turvalliset maahanmuuttoväylät.

Maailman parlamenttien välisen IPU-järjestön yleiskokouksessa Genevessä tänään puhunut Urpilainen vertasi Välimeren tilannetta "Kyynelten tiehen" eli 1830-luvun intiaaniheimojen pakkomuuttoon, jonka aikana tuhansia intiaaneja menehtyi.

- Välimerestä on tullut tämän päivän "Kyynelten tie". Salakuljettajien rikollisjoukot ovat tänä vuonna surmanneet noin 3000 ihmistä. Nämä kuoleman matkatoimistot on pysäytettävä, totesi Urpilainen.

Työperäinen maahanmuutto hallintaan

Muuttoliike on Urpilaisen mukaan tällä hetkellä historiallisen suurta.
- Miljardi ihmistä on liikkeessä, ja neljännesmiljardi heistä on maastamuuttajia. Muuttoliike on tämän vuosisadan megatrendi, jota väestönkasvu ja ilmastonmuutos lisäävät.

Haasteena on Urpilaisen mukaan pitää muuttoliikekeskustelu myönteisenä.
- Ihmisten kansainvälinen liikkuvuus edistää kehitystä. Esimerkiksi Eurooppa saa tarvitsemaansa työvoimaa ja lähtömaiden perheille palautuu satoja miljardeja "yksityisenä kehitysapuna".

Haasteistakin pitää Urpilaisen mukaan puhua avoimesti, jotta maahanmuutto on hallittua.
- Huoleni on ollut työehtojen noudattaminen, koska maahanmuuttajilla ei ole aina kielitaitoa ja tietoa työelämän pelisäännöistä. Inhimillisten työolojen turvaamisessa Kansainvälisellä työjärjestöllä ja ammattiliitoilla on tärkeä rooli.

Pakolaisongelmaa hoidettava neljällä raiteella

Vaikka muuttoliike on pääosin myönteinen ilmiö, pakotettu maastamuutto on Urpilaisen mukaan ongelma, jonka syihin on puututtava ja joka on saatava inhimillisesti kestävällä tavalla hallintaan.

- Konfliktien ja humanitaaristen katastrofien lista on pitkä. Maailman huomio on nyt Syyriassa ja Irakissa. Isilin harjoittamaan naisten sortoon on puututtava. Pakolaisten määrä on noussut jo 60 miljoonaan. Suomessakin turvapaikanhakijoiden määrä on kymmenkertaistumassa: viime kuussa olimme väkilukuumme verraten kolmanneksi suurin vastaanottajamaa.

Urpilaisen mukaan parlamentaarikkojen tulisi vaatia hallituksiltaan poliittista johtajuutta pakolaisongelman hoidossa.

Ensimmäisenä raiteena hän nosti esille lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden vuoropuhelun.
- Meidän on saatava tuloksia marraskuussa Vallettan huippukokouksessa, joka kokoaa yhteen Euroopan unionin ja Afrikan unionin maita.

Toisena raiteena Urpilainen piti humanitaarista apua pakolaisten auttamiseen.
- Meidän on varmistettava, että hallitukset täyttävät moraalisen velvollisuutensa humanitaarisen avun tarjoamisessa hengenvaarassa elävien auttamiseen. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tarvitsee lisärahoitusta pitääkseen pakolaisleirien olot inhimillisinä. Yksikään maa ei voi olla tässä vapaamatkustajana.

Kolmas haaste liittyy Urpilaisen mukaan pakotetun muuttoliikkeen alkusyihin vaikuttamiseen.
- Juuri hyväksytyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat tässä työssä käyttökelpoinen väline. Tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa sekä parannamme turvallisuutta, kehitystä ja ihmisoikeuksia että torjumme ympäristöongelmia ja ilmastonmuutosta.

Neljäntenä raiteena Urpilainen nosti esiin myös uudet maahanmuuttopolitiikat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia maahanmuuttoon turvallisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lisätietoja: Jutta Urpilainen p. 050 511 3059Uutiset