Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilaisen vappupuhe: Hallitusohjelmaan on saatava modernin sosialidemokratian ratkaisuja

01. toukokuuta 2015

SDP:n kansanedustaja ja hallitusneuvottelija Jutta Urpilainen puhui vappupuheessaan Kokkolassa modernista sosialidemokratiasta, joka politiikallaan suuntaa tulevaisuuteen ja haastaa menneisyyteen kurkottavia voimia. Nyt on aika koota eri tavalla ajattelevia demareita yhteen ajamaan yhteistä tulevaisuuslinjaa.

Puolustamme suomalaista työtä, mutta teemme sen sosialidemokraattisten arvojen varassa. Urpilainen esitti puheessaan neljä teesiä, joilla oikeistopolitiikkaa jatkossakin haastetaan:

1 Emme väheksy kulttuuria ja sivistystä, vaan uskomme osaamisen ja luovuuden voimaan uuden työn luomisessa. Tiede, taide ja köyhä kansa ovat osa työväenliikkeen perustaa.

2 Emme torju työelämään liittyviä uudistuksia, vaan ajamme rohkeasti rakenneuudistuksia työpaikkojen luomiseksi ja työvoiman tarjonnan lisäämiseksi.

3 Emme väheksy tuloerojen kasvun hillitsemistä, vaan pidämme kiinni julkisista palveluista ja oikeudenmukaisesta verotuksesta.

4 Emme torju kansainvälisyyttä, vaan olemme luomassa eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia ratkaisuja kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Urpilaisen mukaan moderni sosialidemokratia tunnustaa sekä markkinatalouden että hyvinvointivaltion välttämättömiksi. Työpaikat syntyvät yrityksiin, joiden kasvulle on luotava edellytyksiä. Yritysten työllistämiskynnystä on laskettava. Kasvun eväissä meidän kannattaa luottaa laaja-alaiseen sivistykseen ja korkeaan osaamiseen, josta kaikilla on mahdollisuus päästä osalliseksi ja jonka pohjalta kaikki osallistuvat työntekoon tai yrittämiseen. Maahanmuuttoa tulee edistää osaamis- ja työvoimatarpeidemme mukaan. Tämä työlinja on puolueemme kestävää tulevaisuutta.

Moderni sosialidemokratia on hyvinvointivaltion uudistamista - korostaen peruskoulun, korkeakoulujen, julkisen terveydenhoidon sekä sosiaaliturvan tärkeyttä. SDP:n tulee ajaa jatkossakin politiikkaa, jossa tuloerojen kasvua hillitään. Tehtävänä on torjua se, että julkisten palveluiden heikkenemisen ja tuloerojen kasvun seurauksena keskiluokan veronmaksuhalu rapautuisi. Tämä rakenneuudistusten linja on puolueemme kestävää tulevaisuutta.

Euroopan unionin tai muiden kansainvälisten järjestöjen vastustaminen ei voi muodostua modernin sosialidemokratian sisällöksi. Globaali sosialidemokraattinen liike on mahdollisuus asioihin vaikuttamisessa. Tärkeiden asioiden kirjo on laaja ulottuen veroparatiisien torjunnasta köyhyyden poistamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, rauhan puolustamiseen ja euroalueen tulevaisuuteen. Sijoittajavastuun ja finanssipolitiikan kansallisen vastuun edistämisessä SDP voi jatkossakin vaikuttaa parhaiten hallituksessa.

Hänen mukaansa oppositioon ei tule varta vasten hakeutua, mutta hallitukseenkaan ei tule mennä äänettömäksi yhtiömieheksi. Viimeksi saimme yhdeksi hallitusohjelman päätavoitteeksi eriarvoisuuden vähentämisen, missä myös onnistuimme. Nytkin hallitusohjelmaan tulee rohkeasti tarjota sosialidemokraattisia ratkaisuja Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi. Laaja-alaisen kansansivistyksen edistämiseksi. Työllisyyden nostamiseksi. Tulo- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Julkisen talouden kuntoonsaattamiseksi. Kansainvälisen yhteistyön ja paremman Euroopan rakentamiseksi. Jos yhteistyö tältä pohjalta syntyy, voimme toimia kansalaisten parhaaksi hallituksesta käsin.

Lisätietoja: Jutta Urpilainen p. 050 511 3059

Uutiset