Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kansalliskielet pääministerin alaisuuteen

11. maaliskuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esittää kansalliskielten asettamista pääministerin alaisuuteen, kieliopetuksen opetussuunnitelman tarkastelemista ja kielikylpytoiminnan resurssien lisäämistä.

Tutustuttuaan Ahtisaari-työryhmän esityksiin kaksikielisyyden puolesta Suomessa, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen haluaa kertoa kantansa.

? Esityksille antaa painoarvoa se, että ne on valmisteltu parlamentaarisessa ohjausryhmässä presidentti Ahtisaaren johdolla. SDP:n linja on aina ollut, että kaksikielisyydestä on löydettävä laaja poliittinen yhteisymmärrys. Suomen kaksikielisyydellä on laajempi merkitys koko kansakunnalle kuin ruotsinkielisen väestön palveluiden turvaaminen. Kyse on myös identiteetistä, siitä mihin viiteryhmään Suomi kuuluu.

Puheenjohtaja Urpilaisen mielestä olisi luonnollista, että pääministeri ja hänen kansliansa vastaisi kansalliskielistä. Urpilainen on jo aikaisemmin ehdottanut, että Ahvenanmaata koskevat kysymykset on palautettava pääministerin alaisuuteen.
? Pääministerillä on tarvittavaa arvovaltaa kielellisen vähemmistön aseman turvaamiseksi.

Jutta Urpilaisen mielestä on myös perusteltua tarkastella kielten opetusmenetelmiä sekä laatia kansalliset tavoitteet kielten opetukselle.
? Mielestäni Ahtisaari-työryhmän esitys opetusmenetelmien kehittämisestä on erittäin tärkeä. Moni suomenkielinen nuori ei uskalla tai osaa käyttää ruotsia puheessa. Opetuksessa painopisteen tulee olla suullisessa kommunikaatiossa ja maan kaksikielistä kulttuuri- ja ohjelmatarjontaa on hyödynnettävä paremmin.

- Meidän on myös laadittava kansallinen tavoite siitä minkälaista kielitaitoa oppilaillamme kuuluisi olla. Kyse ei ole vain ruotsinkielestä, vaan oppilaiden kielitaito on yleisesti heikentynyt. Kun olemme määrittäneet kansallisen kielitavoitteen, voimme mahdollisesti harkita ylioppilastutkinnon uudistamista.

Urpilainen oli iloinen siitä, että Ahtisaari-työryhmä haluaa panostaa kielikylpyihin suomeksi ja ruotsiksi.
? Kielikylpytoiminta on erinomainen tapa tutustuttaa lapset kaksikieliseen ajattelutapaan. Lisäämällä valtion projektitukea toimintaa voidaan laajentaa useammille paikkakunnille ja useampiin kouluihin.

Uutiset