Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

KESKI-POHJANMAALLE KORKEAKOULUFOORUMI

29. toukokuuta 2008

Viime viikolla eduskunnassa käytiin kiivas keskustelu yliopistouudistuksesta, kun oppositio oli tehnyt aiheesta välikysymyksen. Välikysymyksen taustalla oli huoli alueellisesti kattavan yliopistoverkoston tulevaisuudesta sekä julkisen ja tasa-arvoisen yliopistolaitoksen rahoituksen turvaamisesta. Vaikka Keski-Pohjanmaalla ei omaa yliopistoa olekaan, on aihe meidänkin näkökulmasta tärkeä.

Kokkolan yliopistokeskuksella ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululla on ollut keskeinen rooli Keski-Pohjanmaan maakunnan elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Korkeakoulutuksella, tutkimuksella ja tuotekehitystoiminnalla on vaikutettu yritystoiminnan vahvistumiseen sekä satojen työpaikkojen syntymiseen. Koulutustarjonnalla on myös pystytty huolehtimaan siitä, että asukkaillamme on mahdollisuus opiskella omalla alueella, mikä on myös tärkeää.

Hallitus ja opetusministeriö suunnittelevat korkeakoulutuksen aloituspaikkojen vähentämistä sekä oppilaitosverkoston tiivistämistä. Tämä asettaa osaltaan haasteita myös meille Keski-Pohjanmaalla. Kykenemmekö jatkossakin pitämään kiinni omasta ammattikorkeakoulustamme? Voiko ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen yhteistyötä tiivistää? Millainen on yliopistokeskusten asema ja onnistutaanko ne kirjaamaan uuteen yliopistolakiin?

Uudistusten myllerryksessä on tärkeää, että meillä itsellämme on vahva näkemys siitä, miten kehitämme alueemme korkeakoulutusta. Tähän keskusteluun tarvitaan niin koulutuksen ammattilaisia, luottamushenkilöitä, henkilökuntaa, opiskelijoita kuin kuntalaisiakin. Keskustelun vauhdittamiseksi Keski-Pohjanmaan liitto järjestää esityksestäni elokuussa Keski-Pohjanmaan korkeakoulufoorumin, jossa on tarkoitus hahmottaa askelmerkkejä oman keskipohjalaisen korkeakoulumallin löytymiseen. Toivottavasti se tuottaa tulosta ja löydämme yhteisen näkemyksen siitä, miten voimme turvata yliopistokeskuksen sekä ammattikorkeakoulun aseman ja koulutuspalvelut myös tulevaisuudessa.

**

SDP:n puheenjohtajakiertue on loppusuoralla. Takana on jo yli 60 tilaisuutta eri puolella Suomea. Kisa on ollut hieno kokemus, joka on antanut paljon. Olen saanut runsaasti kannustusta kisan aikana myös täältä kotiseudultani. Kiitos siitä!Viikon päästä Hämeenlinnassa selviää, kuka valitaan SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi. Aika näyttää, kuinka rohkea puoluekokouksemme on.

Hyvää alkavaa kesää!

Jutta Urpilainen
Kirjoittaja on kokkolalainen SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Uutiset