Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kolumni: Työttömyyttä torjuttava

06. huhtikuuta 2009

Julkaistu: Keskipohjanmaa 5.4.2009


Osallistuin torstaina ja perjantaina Brysselissä keskustavasemmistolaisten vaikuttajien maailmankonferenssiin, jossa visioitiin edistyksestä. Presidentti Bill Clintonin avaamassa foorumissa otimme kantaa markkinatalouden uudistamiseksi, jotta työllisyyskriisiin, ilmastokriisiin ja eriarvoistumiskriisiin voitaisiin vastata yhtä aikaa.

Samaan aikaan kaksikymmentä johtavaa talousmaata kokoontui Lontooseen pohtimaan keinoja talouskriisin voittamiseksi ja uusien talouskuplien ehkäisemiseksi. Lopputulos oli hyvä alku luottamuksen palauttamiseksi. Itselleni tärkeitä päätöksiä olivat veronkierron estäminen veroparatiisien avulla, rahamarkkinoiden valvonnan lisääminen ja lupaus vihreän talouskasvun tukemisesta.

Talouskriisi on rantautunut nyt myös kuntiin. Arvioiden mukaan 2/3 kunnista harkitsee tämän vuoden talousarvion avaamista, koska kuntien tulot pienenevät ennakoidusta. Yhä useampi kunta joutuu pohtimaan palveluiden leikkaamista ja verojen korottamista, koska tulojen ja menojen välinen erotus on kasvamassa liian suureksi eikä porvarihallitus ole osoittanut riittävästi tukea kunnille.

SDP on esittänyt kuntien ?silta yli taantuman? ? pelastusohjelmaa, jolla kuntia voitaisiin tukea hädän hetkellä. Se pitää sisällään kolme elementtiä. SDP esittää, että kunnat saisivat jäteverotuoton itselleen, koska niiden on järjestettävä myös jätehuollon palvelut. Samoin esitämme, että kunnille annettaisiin osuus luonnollisten henkilöiden maksamasta pääomaverotulosta. Tällä hetkellä ne menevät kaikki valtiolle.

Veromuutosten ohella olemme esittäneet kunnille lisää valtionosuuksia 600 miljoonaa terveydenhuollon, koulujen, vanhustenhuollon ja päivähoidon palveluihin. Näillä turvattaisiin se, ettei luokkakokoja tarvitsisi suurentaa ja vanhuksille riittäisi hoitopaikkoja. Näiden lisäksi haluaisimme tukea kuntia investoinneissa mm. homekoulujen ja ? päiväkotien kunnostamisessa.
Uskomme, että SDP:n esittämillä toimilla turvattaisiin ihmisille työtä ja palveluita.

Työtä ihmiset todella nyt tarvitsevat. Työttömyys on nimittäin noussut radikaalisti ja nuorisotyöttömyys suorastaan räjähtänyt käsiin. Esimerkiksi Kokkolassa työttömyys on kasvanut vuoden takaisesta yli 20%:lla ja Keski-Pohjanmaalla 30%:lla. Nuoria työttömiä on lähes puolet enemmän kuin viime vuonna.

Tuntuukin uskomattomalta, että porvarihallitus on leikannut työvoimatoimistojen koulutus- ja henkilöstöresursseja. Nyt niitä todella tarvittaisiin tukemaan perheitä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat työttöminä. Valtion on yhdessä työnantajan kanssa rakennettava koulutusmahdollisuuksia, jotta ihmiset voivat päivittää osaamistaan. Ihmistä on tuettava muutoksessa ja työllisyyden edellytyksistä pidettävä huolta.

Valtion on myös tehtävä kaikki voitava työttömyyden torjumiseksi. Se edellyttää tukea teollisuuden kilpailukyvylle ja rakennusalan vauhdittamiselle. Se edellyttää myös sitä, ettei kuntia ajeta irtisanomaan henkilöstöä ja leikkaamaan palveluita.

Mitä lähemmäksi kesä tulee, sen useampi perhe joutuu laskemaan euronsa tarkemmin ja tekemään vaikeita ratkaisuja omassa elämässä. Talouden taantuman aika on todellista. Lomautetut ja irtisanotut eivät voi vain odottaa, vaan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Uutiset