Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Koulurauhaa tuettava lakimuutoksilla

22. elokuuta 2012

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen haluaa, että koulujen työrauha turvataan opettajien, vanhempien ja oppilaiden yhteistyöllä. Hän viittasi Pisa-tutkimuksiin, joissa koulurauha on nostettu Suomen haasteeksi, ja opetusalan järjestöjen kannanottoon.

- Opettajien viesti on otettava vakavasti. On selvää, että meidän on kyettävä aiempaa paremmin sekä turvaamaan oppilaille hyvä oppimisympäristö että huolehtimaan opettajien mahdollisuuksista toimia täysipainoisesti omassa tehtävässään.

Urpilaisen mukaan tueksi tarvitaan myös lakimuutoksia, joilla lisätään yhteistyötä vanhempien ja oppilaiden kanssa sekä vahvistetaan opettajien valtuuksia koulurauhan turvaamiseksi.

-Perusopetuslakia on syytä päivittää, jotta koulujen työrauhaa voidaan tukea. Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta voisi vahvistaa ottamalla käyttöön perinteisten kurinpitokeinojen rinnalle sovittelun, jossa seuraamuksista sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Lakimuutoksella oppilaskuntatoiminnan voisi vakiinnuttaa osaksi kaikkien peruskoulujen toimintaa. Opettajien oikeudesta turvallisuutta vaarantavan esineen poistamiseen tulisi sopia jollakin toimivalla tavalla, opetusalan järjestöjen tekemän esityksen hengessä.

Urpilaisen mukaan alkava syksy on hyvä aikataulu perusopetuslain muutosten valmistelulle.

-Kannatan lämpimästi opetusministeri Jukka Gustafssonin ehdotusta siitä, että koulurauhaa turvaavista ehdotuksista keskustellaan hallituksen sivistyspoliittisessa ministeriryhmässä syksyn aikana.

SDP haastaa muut puolueet talkoisiin koulutuksen tasa-arvon puolesta

Urpilainen kannusti koulujen työrauhan vahvistamiseen myös kunnissa. Hänen mukaansa koulun ja kodin yhteistyöllä on valtava merkitys. Hän nostaa esiin yhdeksi yhteistyökohteeksi järjestyssääntöjen päivittämisen.
-Tässä päivitystyössä tarvitsemme kolmikantaa: kotia, koulua ja kavereita.

Urpilainen haastoi muut puolueet talkoisiin nuorten ja koulutuksen tasa-arvon puolesta.
-Me haluamme kaventaa koulujen eriarvoisuutta, tehdä kouluista turvallisempia ja vahvistaa oppilaiden tasavertaisuutta. Hyvä ja turvallinen koulu kuuluu jokaiselle. Ihan jokaiselle. SDP tulee tekemään töitä tämän tavoitteen puolesta seuraavalla valtuustokaudella.

Historiallinen vanhuspalvelu-uudistus

Urpilaisen mukaan peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin historiallisen tärkeällä työllä ja vanhuspalveluiden mitoituksella on SDP:n vankkumaton tuki.

-Suositusten avulla on vanhustenpalveluja yritetty saada kuntoon vuosikymmenet. Ei ole onnistunut. Kun kuuntelee niitä, jotka nyt eniten vastustavat henkilöstön määrän lisäämistä ja henkilöstömitoituksia, ei voi olla huomaamatta erästä yhteistä piirrettä. Tässä puhuvat juuri ne, jotka ovat viime vuodet olleet vastuussa siitä, ettei todellisiin parannustoimiin ole ryhdytty. Nyt nämä samat tahot siis haluavat, että entinen meno jatkuu. Meille se ei käy, vaan vanhuspalvelulain on merkittävä todellista parannusta ikäihmisten asemaan.

Uutiset