Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Kuntaelvytykseen mallia Norjan demarihallitukselta

15. helmikuuta 2009

Kuntaelvytykseen mallia Norjan demarihallitukselta

Helsingin Sanomat pyysi minua antamaan kouluarvosanan hallituksen toiminnalle. Annoin käytöksestä 7-. Mutta toiminnasta päädyin jo 7 +, koska hallitus on lopulta ottanut huomioon opposition elvytysehdotuksia. Puutteitakin tosin on. Pahin on se, että sosiaalisesti oikeudenmukainen kuntaelvytys on lähes täysin unohtunut.

Kunnat ovat ihmisten arjen kannalta avainasemassa. Kukkaron paksuus ei saa määrätä sitä, kuka pääsee lääkäriin, kouluun tai päiväkotiin. Tavallisille ihmisille tarvitsemme jatkossakin laadukkaat julkiset palvelut. Uskon, että kansalaiset haluavat turvaverkkojen tasa-arvoa.

Ennusteet talouskasvusta ovat heikentyneet rajusti lyhyessä ajassa. Kriisi tulee koskettamaan viimeistään ensi vuonna myös Pohjanmaan kuntia. Merkit tähän on jo nyt näkyvissä. Ikääntymisen myötä oli jo aiemmin selvää, että kuntien menojen ja tulojen tasapaino tulee lähivuosina järkkymään. Nyt talous- ja työllisyystilanne nakertaa entisestään kuntien tulopohjaa niin yhteisöverojen kuin tuloverojen osalta.

Lomautusten ja irtisanomisten pohjaa on vaikea ennustaa, mutta kuntien suuret rahalliset menetykset ovat jo nyt varmoja. Pietarsaaressa yhteisöverotulojen puolittuminen tarkoittaisi yli kahden miljoonan euron tulomenetystä.

Nyt tarvitaan valtion väliintuloa, jotta taantuman maksumiehiksi ei joudu lapset, vanhukset ja heikommassa asemassa olevat. Jos päädytään palveluleikkauksiin koulu- ja terveyspalveluista, joutuvat talouskriisistä kärsimään pääsääntöisesti lapset ja vanhukset. Lapsia maksumiehiksi ei pidä laittaa myöskään kasvattamalla luokkien ryhmäkokoja. Ennalta ehkäisevästä työstä kuten nuorisotyöstä leikkaamalla, joudumme maksamaan myöhemmin moninkertaisesti.

Palveluiden lisäksi on oltava erityisen huolestunut nuorisotyöttömyydestä. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut nopeammin kuin vastaavasti muissa ikäluokissa. Miten heihin saadaan luottamusta, että tilanne muuttuu vielä paremmaksi? Tässä tilanteessa palveluiden tukiverkko on tärkeä. Mikäli unelmia paremmasta tulevaisuudesta ei ole, karkaa moni tulevaisuuden tekijä kauas Keski-Pohjanmaalta.

SDP varoitti viime syksynä toistuvasti kuntapalveluja koskevasta uhasta. Joululoman jälkeen hallitus viimein heräsi tilanteen vakavuuteen. Keskustan ministeri Mari Kiviniemi, joka itse syksyllä syytti demareita pelottelusta, otti omiin nimiinsä SDP:n aloitteen yhteisöverotulojen kautta tehtävästä elvytyksestä. On sinällään tietysti hyvä, että toimivat ideat vihdoin kelpaavat myös hallitukselle. Jos hallitus siirtyy myös puheista tekoihin, tämä olisi ensimmäinen pieni askel oikeaan suuntaan.

Kuntien edunvalvoja Kuntaliitto on esittänyt kuntapalvelujen pelastusohjelmaa. Tämä miljardin euron ohjelma sisältää hyviä esityksiä, joilla valtio voisi tukea kuntien mahdollisuutta järjestää laadukkaat peruspalvelut myös jatkossa. Valtionosuuksia olisi lisättävä ja huolehdittava, että kunnat pystyvät selviytymään palvelujenjärjestämisvelvoitteistaan.

Hallituksen olisi syytä ottaa oppia Norjasta, jossa sosialidemokraattien johtama hallitus panostaa voimakkaasti kuntaelvytykseen. Norjassa talouskriisin ei siis anneta entisestään heikentää niiden ihmisten asemaa, joille kuntapalvelut ovat erityisen tärkeitä.

On todella kestämätön arvovalinta laittaa eläkeläiset, lapsiperheet sekä sairaat talouskriisin maksumiehiksi ja ?naisiksi. Tämä meidän tulee muistaa myös Suomessa.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja

Uutiset