Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Lapsiperheet ja eläkeläiset tarvitsevat ostovoimaa

24. maaliskuuta 2011

Lapsiperheiden ja eläkeläisten ostovoimaan kysymykset olivat esillä aamukahvitilaisuuksissa. Lapsi- ja vanhusköyhyys ovat todellisuutta monilla perusturvan varassa elävillä. On kuitenkin syytä muistaa, että talous voi olla tiukalla myös työssäkäyvillä lapsiperheillä ja työeläkettä saavilla ikäihmisillä. Tilastojen mukaan esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten tuloista yli puolet tulee ansioetuuksista (Tilastokeskus, Hyvinvointikatsaus 4/2010).

Myös keskituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden toimeentulo on tiukentunut, kun verotus on kehittynyt tasaveron suuntaan. Nykyhallituksen tekemät energia- ja arvonlisäverojen korotukset ovat heikentäneet ihmisten ostovoimaa maksukyvystä riippumatta. Keskusta ja kokoomus lupailevat saman menon jatkumista. Itse haluan torjua tasaverokehityksen, jotta opiskelijoiden, palkansaajaperheiden, eläkeläisten, työttömien tai yksinhuoltajien ostovoimaa ei edelleen heikennettäisi.

Lapsiperheiden tukeminen puhutti Koivutuvalla. Monet tukivat SDP:n ehdotuksia työttömien ja lapsiperheiden perusturvan korottamisesta sekä lapsivähennyksestä, joka keventäisi kaikkien lapsiperheiden verotusta. Myös se periaate, että lapsilisä olisi lisätuloa myös toimeentulotuella eläville perheille, sai tukea.

Kansan kahvilassa puhuttiin eläkkeistä ja niiden verotuksesta. Kerroin SDP:n ja Eläkkeensaajien Keskusliiton yhteisestä tavoitteesta eläkeläisten kunnallisverotuksen keventämiseksi. Kunnallisverotuksessa otetaan huomioon eläketulovähennys, ja perusvähennys tehdään sen jälkeen. Näitä vähennyksiä korottamalla keventäisimme pieni- ja keskituloisten eläkeläisten verotusta. Valtio luonnollisesti kompensoisi muutoksen kunnille.

Keskustelua herätti myös tavoite siitä, etteivät eläkkeet jäisi niin paljon jälkeen muusta ansiokehityksestä. SDP:n kynnyskysymys siinä, ettei työeläkkeitä leikata, sai vahvaa tukea. Kerroin myös SDP:n ja Eläkkeensaajien Keskusliiton asettamasta tavoitteesta, että työeläkeindeksiä tulisi tarkastella yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Pohdimme keinoja, kuinka mahdollisia indeksiparannuksia voisi kohdentaa pieni- ja keskituloisille eläkkeensaajille.

Suomessa elää noin 150000 lasta köyhyydestä kärsivissä perheissä. Suomessa on 1,4 miljoonaa eläkeläistä. Heidän joukossaan on eniten köyhiä. Pohjanmaalla on Suomen pienimmät eläkkeet. Tämän vuoksi meidän pohjalaisten on ryhdistäydyttävä asiassa.

Uutiset