Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

LAPSIPERHEILLE TUKEA

21. helmikuuta 2007Lasten ja nuorten kasvu tarvitsee yhteiskunnan monipuolista tukea kodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Tässä suhteessa opettajantyö on kasvattanut minua myös päättäjän työhön. Tähän tarvitaan lapsiperheille suunnattuja tulonsiirtoja ja palveluja.

Lasten ja nuorten pahoinvointia ei veronkevennyksillä ratkaista. Tarvitaan lapsiperheille suunnattuja tulonsiirtoja. Onkin syytä korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, elatustukea sekä osittaista hoitorahaa. Lisäksi pitää selvittää lapsilisän ulottamista myös 17-vuotiaille ja sen suhdetta opintotukeen ja muuhun sosiaaliturvaan. Vanhempainrahakautta tulisi pidentää kuukaudella, jotta vanhemmilla olisi enemmän aikaa lapsille.

Tarvitsemme palveluja perheille. Neuvoloita on kehitettävä niin, että ne ottavat koko perheen yhä paremmin huomioon. Lapsen oikeudesta laadukkaaseen päivähoitoon on pidettävä kiinni. Myös kouluterveydenhuoltoa on vahvistettava ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja lisättävä. Koulujen tukipalvelujen resursseista on huolehdittava. Tavoitteena on, että yksikään lapsi ei keskeytä kouluaan. Koulun jälkeisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten työpajatoiminta olisi kaksinkertaistettava.

Lasten ja nuorten perusturvaa on myös harrastusmahdollisuudet. Tämän olen oppinut niin liikuntaseura Jymyn kasvattina kuin Estraditaiteen koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtajana. Kerhotoimintaa tulee tuoda myös koulupäivän yhteyteen.

Lasten ja nuorten pahoinvointia ei veronkevennyksillä ratkaista, vaan näihin toimiin tarvitaan verovaroja. Tämän vuoksi me SDP:n ehdokkaat haluamme lisätä hyvinvointipanostuksia - niin lapsille kuin vanhuksille - 2,4 miljardilla eurolla.

Jutta Urpilainen
kansanedustaja (sd), opettaja
Kokkola

Uutiset