Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

LIIKUNTA KOKO KANSAN HUVIKSI

05. toukokuuta 2004

Sain tuoreena kansanedustajana mielenkiintoisen uuden luottamustehtävän, kun minut viime vuonna valittiin valtion liikuntaneuvoston varajäseneksi. Valtion liikuntaneuvosto toimii opetusministeriön asiantuntijaelimenä liikunnan alueella. Koen, että valtion liikuntaneuvoston työ oli antoisa jatkumo sille liikuntaharrastustoiminalle, jossa olen pienestä lapsesta asti ollut mukana. Se tukee myös työtäni eduskunnan sivistysvaliokunnassa, jonka toimialaan liikunta kuuluu.

Valtion tukea myös Kokkolan uimahallille
Eräs tärkeä valtion liikuntaneuvoston tehtävä on antaa lausunto liikuntajärjestöille myönnettävistä toiminta-avustuksista sekä liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista. Varsinkin jälkimmäinen aihe on tämän vuoden osalta erittäin merkittävä myös Kokkolan kannalta, onhan uimahallimme peruskorjaussuunnitelma jo pitkällä ja Kokkolan kaupunginvaltuusto siihen omalta osaltaan sitoutunut. Kaupunkimme kannalta tärkeä päätös saatiin huhtikuussa, kun opetusministeriö päätti liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamiskustannuksiin osoitetuista määrärahoista. Kokkolan uimahallin peruskorjaushanke sai valtion tukea 500 000 euroa. Tähän voimme olla tyytyväisiä. Toivottavasti uimahallin peruskorjaus osaltaan lisää sen käyttäjämäärää entisestään.

Veikkausvoittovaroja ohjataan myös liikuntaan
Valtakunnalliset liikuntajärjestöt ovat jo pitkään kamppailleet niukkenevien resurssien kanssa. Osittain tähän on ollut syynä se, että kirjastojen valtion budjetista rahoitettavat määrärahat, onkin rahoitettu veikkausvoittovaroista. Tämä epäkohta on onneksi saamassa muutoksen, kun eduskunta hyväksyi uuden jakosuhdelain ja ryhtyi myös käytännössä toteuttamaan lakia. Uuden lain mukaan niin taide, tiede, nuoriso kuin urheilukin ovat saamassa lisää rahaa toimintaansa. Toivottavasti tämä tärkeä uudistus tuo lisää taloudellisia resursseja myös käytännön urheiluseuratoimintaan.

Liikunnalla tärkeä merkitys
Yhä useampi suomalainen kärsii terveysongelmista. Väestömme ikääntyessä olisi nykyistä enemmän kiinnitettävä huomioita ennaltaehkäisevään toimintaan ihmisten terveyden edistämisessä. Liikunnalla on tässä toiminnassa kiistatta tärkeä merkitys. Myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja itsetunnon vahvistumisessa liikuntaharrastus voi toimia tärkeänä tekijänä. Esimerkiksi urheiluseuratoiminta voi olla yksi keino ehkäistä lapsen tai nuoren syrjäytymistä. Jotta urheiluseuratoiminta voisi olla jokaiselle lapselle ja nuorelle todella mahdollista, tulisi kuntien tukea paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen työtä nykyistä enemmän.

Lasten ja nuorten salivuorot maksuttomiksi
Valtion liikuntaneuvosto on puuttunut liikuntapaikkojen maksullisuuteen ja sen vaikutuksiin nuorten liikkumiselle. Kokkola voisi toimia tässä tärkeässä asiassa hyvänä esimerkkinä hyväksymällä sosialidemokraattisen ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien tekemän valtuustoaloitteen salivuokrien poistamisesta lasten ja nuorten liikuntatoiminnasta. Tämä toimenpide edistäisi sitä, että urheiluseurojen perimät maksut, jotka usein johtuvat kalliista vuokrista, eivät nouse esteeksi kenenkään lapsen liikuntaharrastukselle. Aloitteen taustalla ovat toimineet aktiivisesti myös Kokkolan Jymy ja muut kokkolalaiset TUL:n urheiluseurat. Työväen Urheiluliitto on ansiokkaasti edistänyt tätä liikunnan tasa-arvon sanomaa myös valtakunnan tasolla. Toivottavasti lasten ja nuorten salivuorojen maksuttomuus saa mahdollisimman laajasti tuulta siipiensä alle, jotta liikunnasta voisi todella tulla koko kansan huvi.

Uutiset