Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Luomu- ja lähiruoassa on suui mahdollisuus

25. toukokuuta 2012

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen pitää tärkeänä että maataloutta voidaan harjoittaa tulevaisuudessakin koko EU:n alueella. Tämä on keskeinen tavoite EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa, jota juuri nyt EU:n piirissä työstetään. Toinen tärkeä maatalousuudistuksen periaate on se, että tukia suunnataan entistä enemmän aktiiviviljelijöille. Myös tämä periaate vastaa Suomen näkemyksiä.

Sen sijaan maataloustukijärjestelmään liittyvää byrokratiaa ja hallintoa pitää tulevaisuudessa karsia. Tähän tavoitteeseen komission esitys ei riittävällä tavalla Urpilaisen mielestä vastaa. Jutta Urpilainen puhui Teollisuushankinta oy:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa Kokkolassa 21.5.2012.

Suomi voi Urpilaisen mielestä vaikuttaa omilla toimillaan etenkin lähi- ja luomuruuan kulutukseen ja tuotantoon.

- Lähi- ja luomuruuassa on runsaasti potentiaalia. Nämä kiinnostavat kuluttajia. Lähiruokaa ei määritelmän mukaisesti voi tuoda muualta kuin suomalaisilta tiloilta.

- Maa- ja metsätalousministeriössä ollaan tekemässä hyvää työtä lähi- ja luomuruuan puolesta. Luomutuotannon kasvutavoitteena on 20 prosenttia viljelyalasta vuoteen 2020 mennessä. Nyt tuo osuus on vain 8 prosenttia.

Yksi tärkeä tavoite on se, että luomuruuan osuutta julkisista hankinnoista kasvatetaan. Tällä hetkellä luomutuotteiden osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä on 1,3 % ja ammattikeittiön raaka-ainehankinnoista arviolta 0,5 %.

Hallitus on sitoutunut myös toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman. Sen myötä kotimaisten luomutuotteiden tuotantoa, jalostusta, markkinointia ja vientiä pyritään monipuolistamaan, kasvattamaan ja tehostamaan.

- Lähiruuan osalta MMM on teettänyt selvityksen lähiruuan pullonkauloista. Tämä selvitys on pohja Lähiruokaohjelmalle, joka on tarkoitus laatia vuosille 2012-2015.

Urpilainen kantoi huolta myös tuottajahintojen alhaisesta tasosta.

- Ruuantuotanto Suomessa voidaan turvata vain, jos tukien lisäksi kiinnitetään huomiota maatalouselinkeinon markkinaperusteisiin tuottoihin. Tästä syystä on hyvä, että ministeri Ihalainen on puuttunut vähittäiskaupan ongelmiin Suomessa. Kilpailutilannetta on vähittäiskaupassa syytä tervehdyttää. Se toimii niin kuluttajien kuin maataloustuottajien eduksi, totesi Urpilainen.

Uutiset