Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Maailman paras työelämä Suomeen

30. lokakuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vieraili lauantaina Vaasassa. Hän asetti ruotsinkielisten sosialidemokraattien kokouksessa tavoitteen, että suomalaisesta työelämästä tehdään maailman parasta.


- Meillä on Suomessa maailman paras peruskoulu. Seuraava tavoitteemme on maailman paras työelämä. Suomalaista työelämää pitää kehittää ihmisten ehdoilla. Tarvitsemme työelämään lisää turvaa, joustoja ja yhteisiä pelisääntöjä, Urpilainen vaati.

Urpilainen esitteli SDP:n valmisteleman työelämän reformin, jossa on yhdeksän esitystä työelämän parantamiseksi.
- Pätkätyöntekijöille pitää luoda lomapankki. Tällä turvattaisiin myös pätkätyöntekijöille oikeus lomaan, totesi Urpilainen.

Urpilainen haluaisi myös lisätä joustavuutta työaikoihin, jotta työnteon ja perhe-elämän yhteensovittaminen olisi helpompaa.

Puheessaan Urpilainen toisti SDP:n sitoumuksen, ettei se tule leikkaamaan työeläkkeitä. Tähän kuuluu myös vanhuseläkkeen alaikärajan pakkonoston vastustaminen.

- Suomalaisten työuria ei pidennetä kepillä ja pakolla vaan paremmalla työelämällä. Liian moni suomalainen jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Meidän pitää auttaa ihmisiä jaksamaan työelämässä pidempään ja se edellyttää parempaa johtamista ja työterveydenhuoltoa.

Urpilainen totesi SDP:n sitoutuneen kaksikielisyyteen. Hän myös esitti toiveen siitä, ettei ruotsin kielestä tehdä seuraavien eduskuntavaalien vaalikysymystä vaan keskustan puheenjohtaja Kiviniemikin sitoutuisi kehittämään Suomea kaksikielisenä maana.

Uutiset