Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

MAAKUNTAVALTUUSTOJEN PUHEENJOHTAJAT VETOSIVAT MINISTERI ANTTILAAN

29. marraskuuta 2007


Etelä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakuntavaltuustojen puheenjohtajat Olli Nepponen, Jutta Urpilainen ja Antti Liikkanen luovuttivat tänään maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle vetoomuksen, jossa toivottiin ministerin kumoavan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunnan päätös lakkauttaa Punkaharjun, Kannuksen ja Kolarin yksiköt. Yksiköiden lakkauttaminen liittyy valtiontuottavuusohjelman vaatimiin säästöihin sekä Metlan toiminnan keskittämiseen entistä suurempiin yksiköihin.

Maakuntavaltuustojen puheenjohtajat muistuttavat, että Metlan Kannuksen, Kolarin ja Punkaharjun yksiköt tekevät kansallisesti mitattuna oman alansa kiistatonta huippututkimusta ja ovat tiiviisti verkostoituneet alueen elinkeinoelämän ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tämän vuoksi Nepponen, Urpilainen ja Liikkanen eivät usko, että Metlan johtokunta on käyttänyt tarpeeksi olemassa olevaa tutkimustietoa hyväkseen lakkautuspäätöksensä tekemiseksi.

Tehty päätös yksiköiden lakkauttamisesta perustuu lähes yksinomaan yksiköiden kokoon, mutta ei millään tavoin ota huomioon yksiköiden toiminnan sopimista Metlan strategiaan, toiminnan tehokkuutta tai vastaavia normaalisti käytettyjä supistamisen kriteerejä. Kustannussäästöt ja väen vähentyminen saavutetaan vain jos henkilökunta ei siirry muihin yksiköihin. Jos henkilökunta siirtyy, säästöt ovat hyvin pienet. Sen sijaan kolmen yksikön lakkauttamisella menetetään suuri osa näiden yksiköiden luomasta alueellisesta verkostoitumisesta ja tätä kautta tutkimustiedon siirtymisestä käytännön työn tukemiseen.

Maakuntavaltuustojen puheenjohtajien mielestä tehty lakkautuspäätös on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, missä korostetaan alueellisen osaamisen vahvistamista. Maakuntavaltuustojen puheenjohtajat toivovat, että Metlan resursseja voitaisiin vahvistaa ensi vuoden budjetissa, jotta näin pitkälle menevistä säästötoimista voitaisiin luopua ja Punkaharjun, Kannuksen ja Kolarin yksiköiden toiminta voitaisiin turvata.

Uutiset