Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

MIHIN MENET YLIOPISTO?

19. huhtikuuta 2008

Olen viime viikkojen aikana ollut lukuisissa tilaisuuksissa, joissa on pohdittu suomalaisten yliopistojen tulevaisuutta. Huolia ja kysymyksiä on ilmassa monenlaisia. Miten voimme huolehtia siitä, että yliopistojemme laatu on kansainvälisestikin kilpailukykyistä? Olemme valmiit turvaamaan kattavan alueyliopistoverkoston myös tulevaisuudessa, jotta myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla on osaamista ja tutkimusta? Entä miten käy uudistusten pyörteessä opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Maassamme on käynnissä poikkeuksellisen mittava yliopistouudistus. Se koskettaa yliopistojen hallintoa, rahoitusta sekä rakenteita. Tavoitteena on, että uusi yliopistolaki tuotaisiin eduskuntaan ensi vuoden alussa. Sitä ennen on kuitenkin monia asioita vielä ratkottavana. Yksi niistä koskee yliopistojen hallintoa.

Olemme Suomessa tottuneet siihen, että meillä on julkinen yliopistolaitos. Se on maksuton ja tekee riippumatonta tutkimusta. Nykyinen oikeistohallitus on kuitenkin valinnut toisenlaisen tien yliopistojen kehittämiselle. Hallitus kannustaa yliopistoja muuttumaan yksityisiksi säätiöiksi ja keräämään entistä enemmän rahoitusta elinkeinoelämältä. Vastineeksi tälle hallitus lupaa osoittaa myös itse lisärahoitusta yliopistoille. Esimerkiksi Vaasan yliopiston kohdalla hallituksen päätös tarkoittaisi sitä, että yliopiston pääomaan pitäisi kerätä noin 125 miljoonan euroa ennen kuin yliopisto voisi muuttua säätiöksi.

Itse näkisin parempana vaihtoehtona, että yliopistot olisivat jatkossakin julkisia yliopistoja ja toimisivat julkisoikeudellisina laitoksina pääsääntöisesti julkisen rahoituksen turvin ? toki elinkeinoelämän rahoituksella täydentäen. Tässä mallissa yliopistojen hallituksissa olisi myös tulevaisuudessa henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat ? toisin kuin säätiöyliopistossa.

Suomen osaamistarina tarvitsee jatkoa


Monissa kansainvälisissä tutkimuksessa on osoitettu, että Suomen kilpailukyky perustuu vahvoihin ja osaaviin alueisiin, jotka tukevat yritysten uusiutumista ja luovuutta. Tärkeässä roolissa tässä ovat olleet alueiden korkeakoulut. Mitä olisikaan Oulun seutu ilman Oulun yliopistoa? Tuskin ainakaan niin vahvaa ja dynaamista aluetta kuin se on tänä päivänä. En myöskään usko, että Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kehitys olisi ollut niin myönteistä ilman panostuksia ammattikorkeakouluihin, yliopistoon ja yliopistokeskuksiin.

Pidänkin huolestuttavana oikeistohallituksen valintaa panostaa taloudellisesti ainoastaan uuteen pääkaupunkiseudulle syntyvään Innovaatioyliopistoon ? ja vielä muiden Suomen yliopistojen kustannuksella. Hallituksen tuoreimman kehyspäätöksen mukaan Innovaatioyliopistolle osoitetaan tulevina vuosina lisärahoitusta 100 miljoonaa euroa, kun kaikki muut Suomen 17 yliopistoa saavat lisää rahaa yhteensä vain 10 miljoonaa euroa.

Hallitus puolitti yliopistorahoituksen lisäysohjelman

Kun tähän vielä yhdistetään hallituksen kaavailut korkeakouluverkon merkittävästä tiivistämisestä eli supistamisesta, herää aito huoli maakuntien yliopistojen puolesta. Onko meillä tulevaisuudessa Pohjanmaalla yliopistoa enää ollenkaan vai onko tilanne ajautumassa siihen, että meillä on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan maakunnissa vain maakuntakorkeakoulut, joissa on yhdistettynä yliopisto ja ammattikorkeakoulu tai ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus. Itse en tätä kehitystä kannata. Pidän tärkeänä, että meillä on jatkossakin Pohjanmaalla yliopisto, ammattikorkeakouluja ja yliopistokeskukset. Yhteistyön tiivistämistä näiden välillä toki tarvitaan.

Haluaisin myös lisätä tiede- ja teknologianeuvoston esityksen mukaisesti kaikkien Suomen yliopistojen perusrahoitusta 200 miljoonalla eurolla tämän vaalikauden aikana. Se olisi todellinen panostus tulevaisuuteen ja varmistaisi jatkoa Suomen vahvalle osaamistarinalle. Näyttää siltä, että oikeistohallitus on puolittanut tämän lisäysohjelman, johon edellinen punamultahallitus oli sitoutunut. Palkka- ja muiden kustannusten kasvaessa tämä käytännössä heikentää opetuksen ja tutkimuksen resursseja.

Jutta Urpilainen
Kokkola, kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Uutiset