Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nuorten yhteiskuntatakuu on hallituskauden tärkein työllisyyspoliittinen hanke

25. huhtikuuta 2012

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen pitää hallituksen luomaa nuorten yhteiskuntatakuuta hallituskauden kärkihankkeena. Oulussa keskiviikkona vieraillut Urpilainen pitää nuorisotyöttömyyden torjumista avaintekijänä, kun työllisyysastetta on joka tapauksessa aivan välttämätöntä nostaa.

- Suomi tarvitsee tulevaisuudessa enemmän työtä. Työllä turvataan hyvinvointivaltion rahoituspohja. Kun samalla väestö ikääntyy ja hoivatarve kasvaa, on Suomessa väistämättä pystyttävä nostamaan työllisyysastetta. Tarvitsemme kaikki käsiparit töihin.

Urpilainen on tyytyväinen laajaan yhteistyöhön, joka nuorten yhteiskuntatakuun ympärille on rakentunut. Vain yhteisillä, kansallisilla talkoilla on mahdollista saavuttaa paras mahdollinen lopputulos.

- Hallitus vahvisti nuorten yhteiskuntatakuun rahoitusta kehyspäätöksessään. Työmarkkinajärjestöt sopivat samaan aikaan työurasopimuksen, jonka osana ne sitoutuivat edistämään nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Nämä toimet auttavat myös täällä Oulussa, joka kärsii mittavasta nuorisotyöttömyydestä. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vuodessa 8,5 prosentilla ja on nyt jo yli 3000.

Nuorten yhteiskuntatakuuseen on varattu 60 miljoonaa euroa. Sen myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä jokaiselle alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka. Näin torjutaan Urpilaisen mukaan sekä taloudellista että sosiaalista kestävyysvajetta.

- Suomessa on 110 000 nuorta ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tästä syystä hallitus toteuttaa myös nuorten aikuisten osaamisohjelman 52 miljoonan euron lisäpanostuksella. Näillä toimin pidennämme merkittävästi työuria ja nostamme työllisyysastetta.

Hallitus kirjasi hallitusohjelmaan yhdeksi kolmesta painopisteestä syrjäytymisen, eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumisen. Nuorten yhteiskuntatakuun tarkoitus on juuri saada jokainen nuori kiinnittymään yhteiseen arkeemme ja työelämään.

- Koulutus ja työ ovat parhaat takeet syrjäytymistä vastaan. Ja ne ovat yhteiskuntatakuun ytimessä. Madaltamalla ensimmäisen työpaikan kynnystä, tukemalla työpaikkojen syntymistä ja vahvistamalla nuorten osaamista luodaan kestävän ja hyvän talouden perustaa koko kansakunnalle.

Uutiset