Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nyt tarvitaan luottamuksen vahvistamista

20. syyskuuta 2011

Puhereferaatti: eduskunnan lähetekeskustelu ERVV-puitesopimuksesta.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan maailmantaloudessa vallitsee vakava uuden taantuman uhka. - Kyse ei ole ainoastaan Euroopan taloudesta, vaan näkymien heikentymisestä globaalisti sekä valtioiden velkaongelmista myös USA:ssa ja Japanissa. Siksi nyt on toimittava vastuullisesti ja tarvittaessa voimakkaasti - yhteistyössä kumppaneidemme kanssa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Urpilaisen mukaan EU:ssa tarvitaan tehokkaat työkalut kriisien ehkäisemiseksi ja että Suomen on oltava aktiivinen niiden ratkaisujen etsimisessä, joilla uhkaava taantuma estetään.

- Rahoitusvakausmekanismien toiminnan tehostaminen on osa kesällä huippukokouksessa sovittua pakettia kriisin ratkaisemiseksi. Markkinoilla vallitseva keskinäinen epäluottamus uhkaa hidastaa voimakkaasti talouskasvua. Kukaan ei osaa katsoa lasipallosta miltä tilanne näyttää viikon, saati vuoden päästä. Kaikki sen sijaan ovat yhtä mieltä siitä, että nyt tarvitaan luottamuksen vahvistamista.

- Vahvistaakseen luottamusta ja luodakseen vakautta euroalueen valtiot sopivat heinäkuussa pitämässään huippukokouksessa Euroopan väliaikaisen vakausmekanismin tehokkuuden parantamisesta. Suomi ilmoitti tässä yhteydessä, että tulemme edellyttämään omalle osallistumisellemme vakuusmenettelyä. Tämä kirjattiin huippukokouksen yksimielisesti hyväksymiin päätelmiin.

- Toiminnan tehokkuutta ja monipuolisuutta lisätään sisällyttämällä Euroopan rahoitusvakausvälineen puitesopimukseen kolme uutta elementtiä. Ensimmäinen on se, että Euroopan rahoitusvakausväline voi antaa euroalueeseen kuuluville valtiolle ennakollista tukea.

- Toinen on se, että euroalueeseen kuuluvalle valtiolle voidaan antaa lainaa sen rahoituslaitosten pääomittamista varten. Lainaa voidaan antaa myös valtioille, joille ei ole vahvistettu talouden sopeutusohjelmaa. Kolmas uusi elementti on se, että Euroopan rahoitusvakausväline voi poikkeuksellisesti hankkia euroalueeseen kuuluvan valtion joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta.

- Tarkasteltaessa sopimusmuutoksen vaikutuksia Suomelle on tärkeää huomioida kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että emme peruuta vanhan hallituksen tekemiä sitoumuksia. Tämä on johdonmukaisen ja uskottavan kansainvälisen vaikuttamisen edellytys. Toinen asia on se, että istuva hallitus kiristi tukipolitiikkaamme aiemmasta. Linjan tiukentaminen näkyy Portugalin tukipaketin ehdoissa, pysyvän vakausrahaston säännöissä ja vaatimuksessa vakuuksien saamisesta. Kolmas asia on kahden eri asian erottaminen toisistaan: ERVV on työkalu ja Suomen vakuusvaatimus liittyy työkalun soveltamiseen, eikä itse mekanismiin.

- Euroalueen päämiehet sopivat jo maaliskuussa 2011, että ERVV:n todellinen laina-kapasiteetti nostetaan 440 miljardiin euroon. Käytännössä tämä kapasiteetin lisääminen oli mahdollista toteuttaa kolmen A:n luokitus säilyttäen vain takauksia kasvattamalla. Takausten yhteismäärä nousee 780 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa Suomen osalta, että Suomen osuus takauksista nousee noin 7,9 miljardista eurosta noin 13,974 miljardiin euroon. Uusi ERVV-puitesopimus ei kasvata Suomen takausvastuita tästä määrästä.

- Uusien tukivälineiden käyttöönotto edellyttää takaajien välistä yksimielistä sopimusta, mikä turvaa Suomen ja eduskunnan vaikutusmahdollisuudet.

Urpilainen muistutti puheessaan myös, että Euroopan unioni on aatteellinen valinta rauhan ja demokratian puolesta. - Euroopan yhdentyminen on taannut pitkän rauhan ja vahvistanut demokratiakehitystä Euroopassa. Itäinen Eurooppa on siirtynyt kommunismista demokratiaan. Eteläinen Eurooppa on jättänyt sotilasdiktatuurin historiaan. Tätä kehitystä on syytä vaalia ja arvostaa.

Uutiset