Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

NYT TARVITAAN YHTEISKUNTAVASTUUTA

13. maaliskuuta 2006

Paperiyhtiö UPM:n ilmoitus jopa 3000 työntekijän irtisanomisesta on herättänyt suoranaista järkytystä koko Suomen kansan keskuudessa. Vaikka aikakaudellemme leimaa-antavana piirteenä on valitettavasti työelämän epävarmuus, tuntuvat tällaiset joukkoirtisanomiset myös eettisesti arvioiden arveluttavilta.
Yritysten velvollisuus ei voi olla vain omasta ydinliiketoiminnastaan huolehtiminen. Toiminnan vastuupiiri on laajempi. Järjestäytynyt yhteiskunta tarjoaa yrityksille toimintaympäristön, joka mahdollistaa niille turvallisen ja vakaan toiminnan. Tätä kautta yrityksille muodostuu vastuu myös omalta osaltaan osallistua yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottamiseen sekä vastuun ottamiseen. Se ulottuu kaikkeen yrityksen toimintaan, jolla on vaikutusta ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoympäristöön. Yhteiskuntavastuun sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluu erityisesti vastuu henkilöstöstä. Tämän ei tarvitse olla ristiriidassa sen kanssa, että vain liiketaloudellisesti kannattava liiketoiminta voi turvata työpaikat. Kannattavuutta tarvitaan, mutta kyse onkin siitä, miten se hankitaan ja mikä riittää osakkeenomistajille.
Tällaista yhteiskuntavastuullisuutta olisin edellyttänyt myös paperiyhtiö UPM: ltä, jonka tilikauden voitto oli viime vuonna 261 miljoonaa euroa. Osinkoja viime vuoden tuloksesta jaetaan lähes 400 miljoonaa euroa. Myös sijoitetun pääoman tuotto näyttää olevan kilpailukykyinen moneen muuhun alan yritykseen nähden. Näin arvioiden myös omistajilta voisi edellyttää kohtuullisuutta odotuksilleen. Näin etenkin tilanteessa, jossa koko toimialan puitteissa on meneillään laaja-alainen tilannearvio valtiosihteeri Raimo Sailaksen johdolla. Tähän tärkeään työhön osallistuvat vastuullisesti myös työntekijöiden edustajat.
Pitkäaikaisen tulopolitiikan ja yritysverotuksen avulla Suomeen on luotu yrityksille hyvät toimintaedellytykset. Vaikuttaa siltä, että taloudellisen voiton maksimoimisen tiellä myös UPM on valinnut sille helpoimman ratkaisun eli tuntuvat henkilöstön irtisanomiset, vaikka muitakin menettelytapoja olisi ollut valittavana. Tällaisessa ja vastaavissa tilanteessa yhteiskunnalta saatujen yritystukien takaisinperintää olisi tiukennettava.
Laajat irtisanomiset ovat kova isku jokaiselle niiden kohteeksi joutuvalle, on kyse sitten yksilöstä tai työpaikkoja menettävästä paikkakunnasta. Nyt tarvitaan yhteiskunnan taholta tukitoimenpiteitä. On hyvä asia, että Pohjanmaan TE- keskus on ilmoittanut voivansa rahoittaa UPM:n Pietarsaaren tehtailta irtisanottavien uudelleenkoulutusta. Toivon, että myös hallituksen asettama työryhmä pystyy tavoitteensa mukaisesti tukemaan toimia laajojen irtisanomisten aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi sekä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi myös Pietarsaareen.
Jutta Urpilainen,
kansanedustaja (sd)
Kokkola

Uutiset