Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Nyt tarvitaan yksi uusi ydinvoimala

25. lokakuuta 2009

Kööpenhaminan joulukuisessa ilmastokokouksessa maailma hakee yhteisymmärrystä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja päästöjen leikkaamisesta. Suomenkin on tuotettava nyt ja tulevaisuudessa entistä suurempi osa energiasta päästöittä. Hallituksen tulevaisuusselonteon pohjalta on mainio tilaisuus käydä laaja-alaista keskustelua maamme energia- ja ilmastopoliittisista valinnoista.

Energiapolitiikassa 20 vuottakin on lyhyt aika. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista päästöttömämpiin vaatii uusia investointeja. Joudumme ja pääsemme korvaamaan vanhentuvaa hiilivoimaa jo aivan lähivuosina tehtävillä päätöksillä. Energiatehokkuuden ja -säästön huomattava lisääminen on ensisijainen keino. Sen ohella tarvitsemme vähäpäästöistä lisäenergiaa. Monipuolinen energiapaletti on edelleen paras lähtökohta Suomen energiaratkaisuille.

Panostukset älykkäisiin voimansiirtoverkkoihin, energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin kantavat tulevaisuudessa varmasti hedelmää, mutta uusien ratkaisujen suunnitteleminen ympäristöpoliittisesti kestäviksi, niiden rahoittaminen ja toteuttaminen on pitkäjänteistä työtä.

Energiapolitiikan kaikesta monimuotoisuudesta huolimatta kansallista keskustelua on hallinnut väittely ydinvoimalupien määrästä. Kokoomuksen esittämä "kaikki" tai vihreiden "ei mitään" ovat kuitenkin molemmat kovin yksisilmäisiä ydinvoimakantoja.

Tie ulos ydinvoimakantojen ääripäiden vastakkainasettelusta löytyy maltillisesta harkinnasta ja päätöksenteosta. Uutta energiaa on tuotettava uudella ydinvoimalla sinä ylimenokautena, jonka nykyistä parempien energiamuotojen kehittäminen kestää. Tarvitsemme nopeasti päätöksen yhden uuden ydinvoimalan rakentamisesta. Kotimaisen ydinvoiman avulla voimme samalla vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja venäläisestä ydinsähköstä.

Vuoteen 2030 mennessä vanhimpien ydinvoimayksiköidemme käyttöikä on lopuillaan. Kun vanhentuvaa ydinvoimaa korvataan nykyistä tehokkaammalla teknologialla, emme tarvitse kolmea uutta ydinvoimalaa lisää. Olennaista ei ole uusien ydinvoimalupien määrä, vaan megawattitaso johon tähdätään. Yhden uuden ydinvoimalan teho voi parhaimmillaan olla jopa viisinkertainen verrattuna esimerkiksi Loviisan ykkös- ja kakkosreaktorien tehoon.

On myös muistettava, että jos ovi kaikille pöydällä oleville ydinvoimalupahakemuksille avataan apposen auki kokoomuksen esittämällä tavalla, teemme karhunpalveluksen markkinoiden halukkuudelle lisätä panostuksia uuden teknologian kehittämiseen ja energiansäästöön. Hyppy öljy- ja hiilivapaaseen talouteen edellyttää yhteiskunnalta ja yrityksiltä tuntuvaa tukea koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen ? ei vain koko opetus- ja tutkimusketjussa vaan myös niin teollisessa kuin palveluidenkin tuotannossa.

Jos ovi laitetaan vihreiden toiveiden mukaisesti säppiin ydinvoiman lisärakentamiselle, tuottaa se puolestaan ongelmia erityisesti kasvu- ja työllisyyspolitiikassa. Raskaan teollisuuden sähkönsaanti on varmistettava. Vähäpäästöisen ja kohtuuhintaisen energian saatavuus voidaan Suomessa turvata toistaiseksi vain ydinenergialla. Olemme kaukana markkinoista ja maksamme jo ylimääräistä laskua kuljetuksista ? miksi laskua pitäisi kasvattaa vielä kalliilla energialla?

Vastuullinen päätöksenteko on sitä, että huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista myös tässä ajassa. Tavoitteena on kokonaan uusiutuva energiantuotanto, mutta ylimenokauden aikana ydinenergian käyttö on hyväksyttävä. Saksan ja Ruotsin päätökset ydinvoimasta luopumisesta käyvät konkreettisiksi esimerkeiksi siitä, miten vaikeaa ennenaikaisista ratkaisuista on pitää kiinni. Ruotsi on joutunut jatkamaan voimaloidensa käyttöikää ja lisäämään niiden kapasiteettia. Saksassa uusi hallitus päättänee samanlaisista ratkaisuista ja lisännee samalla hiilivoiman käyttöä.

Ehdoton ydinvoiman kannatus tai vastustus ei siis palvele Suomen etua. Joko-tain sijaan nyt pitää päättää sekä-että: ei lukita ehdottomia kantoja ydinvoiman puolesta tai sitä vastaan. Varsinkaan nyt ei pidä tehdä päätöksiä, jotka käytännössä estävät uusiutuvien energialähteiden etsimisen ja rahoittamisen. Uusissa ratkaisuissa on avain kestävään energiatalouteen ja vihreään talouskasvuun, josta teollisuutemmekin hyötyy.

Kun päätämme sekä-että, voimme vauhdittaa energiaratkaisuillamme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Uusiutuvien energiamuotojen tukijärjestelmästä pitäisi pikaisesti sopia EU:n laajuisesti. Lähtökohdaksi on otettava se, että saamme yhdellä tukieurolla mahdollisimman monta uusiutuvan energian megawattituntia. Tämä johtaa kuluttajien kannalta tehokkaimpaan lopputulokseen. Todennäköisimmin Suomen suhteellinen etu löytyy tällöin metsien ja biomassan hyödyntämisestä, ei turpeenpolton tukemisesta.

Kaikkien nyt tehtävien energia- ja ilmastoratkaisujen on kestettävä aikaa. Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta: sukupolvien oikeudesta työhön ja oikeudesta omien energiaratkaisujen tekemiseen myös tulevaisuudessa.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja

Uutiset