Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Oikeudenmukaisuus näkyy ensi vuoden budjetissa

07. elokuuta 2012

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ensi vuoden budjettiesityksessä on lukuisia yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta parantavia asioita. Ensi vuonna mm. työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tuloista poistetaan ja työttömän työllistyessä työhön menosta johtuvien tulojen nousun vuoksi tehtävää asumistuen tarkistusta lykätään nykyisen 3 kuukauden sijasta 6 kuukauteen.

Näiden lisäksi verotuksessa otetaan käyttöön solidaarisuusverot (mm. uusi veroluokka yli 100 000 euron ansioille ja perintöveron kiristykset), tuloveroasteikkojäädytykset sekä pankkivero. Pienituloisille tulee heti vuoden alusta sosiaaliturvan ylimääräiset indeksikorotukset.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esittää myös, että pitkään odotettu ja monen ikäihmisen asemaa parantava vanhuspalvelulaki astuu voimaan jo ensi kesänä. Lain sisällöstä käydään vielä tarkempi neuvottelu hallituspuolueiden kesken hallituksen yhteisessä budjettiriihessä.

Budjetissa on tekoja työllisyyden puolesta

Ensi vuoden budjettissa on lukuisia kansalaisten työn saantia parantavia esityksiä. Myös nuorille on töitä luvassa, sillä nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille parannetaan nuorten yhteiskuntatakuun avull ja kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi aloitetaan kuntakokeilu, jossa kunnan mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömien palveluissa ja työllistymisessä parannetaan. Samassa yhteydessä 61 kunnassa toteutetaan työllistymisbonuskokeilu, jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Tätä kautta kannustimet työn vastaanottamiseksi kohenevat.

Lisäksi vuoden 2013 alusta lähtien on tarkoitus toteuttaa toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotouttamiskoulutusta.

Toimeentulotukea uudistetaan säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi. Uudistuksella kannustetaan pitkäaikaistyöttömiä osallistumaan aktiivitoimiin.

Katso tästä valtiovarainministerin tiedote ensi vuoden budjettiesityksestä.
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120807Talous/name.jsp

Uutiset