Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Oikeus kulttuuriin turvattava jokaiselle

16. huhtikuuta 2015

SDP:n kansanedustaja Jutta Urpilainen painottaa kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja kulttuurialalla työskentelevien tukemista.

- SDP:n vaaliohjelman mukaisesti monipuolisen kulttuurin harrastaminen ei saa olla kiinni varallisuudesta tai asuinpaikasta. Kulttuurin ja luovuuden tulisi olla kokonaisvaltaisemmin läsnä niin koulutuksessa kuin työelämässäkin – se kuuluu kaikille osana sivistystä ja täyspainoista elämää.

Urpilainen on aiemmin puhunut lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntatakuusta. Samalla myös muiden ikäryhmien mahdollisuuksiin nauttia kulttuurista tulee panostaa.

- Taloudellinen tilanne on iskenyt myös luovilla aloilla työskenteleviin, kulttuurialan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on suurempaa kuin koulutetun työvoiman työttömyys keskimäärin. Kulttuurialan toimintaedellytykset onkin tärkeää turvata. Niihin vaikutetaan esimerkiksi pienyritysten toimintaympäristön, yrittäjän sosiaaliturvan ja tekijänoikeuslainsäädännön kautta.

Lisätietoja: Jutta Urpilainen p. 050 511 3059

Uutiset