Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Onko Merkelin tie Kataisen tie?

21. toukokuuta 2010Keskustelu finanssikriisin syistä ja uusien kriisien ehkäisykeinoista jatkuu. SDP sai torstaina valtiovarainministeri Kataisen (kok.) vastauksen kirjalliseen kysymykseen rahoitusmarkkinaveron edistämisestä. Veroa voidaan ministerin mukaan "selvittää" ja "arvioida". Vastauksessa epäillään veron kuitenkin "rajoittavan markkinoilla toimimista". Edelleen todetaan, että voidaan "edistää asioiden lisäselvittelyä".

Saksassa Kataisen eurooppalainen puoluetoveri, liittokansleri Angela Merkel on oppositiossa olevien demareiden ponnekkaiden vaatimusten myötä kääntynyt tukemaan rahoitusmarkkinaveron toteuttamista. Yhdysvalloissa demokraattipresidentti Barack Obaman lakiesitys rahoitusmarkkinoiden tiukemmasta sääntelystä on hyväksytty kongressin molemmissa kamareissa, vaikka kokoomuksen kanssa puolueyhteistyötä tekevät republikaanit sitä tiukasti vastustivat.

Tämä lyhyt tilannekuvaus kertoo siitä poliittisesta todellisuudesta, jossa finanssikriisin jälkeen elämme. Markkinoiden uusliberalistinen vapauttaminen johti heikkoon sääntelyyn, valvonnan puutteisiin, vastuuttomaan keinotteluun ja suoranaiseen rikolliseen toimintaan. Tästä seurasi maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka johti syvään taantumaan ja työttömyyskierteeseen monessa maassa. Silti edelleenkään näiden tapahtumien jälkeen emme tunnu löytävän yhteisymmärrystä markkinoiden suitsemisesta ja demokratian vahvistamisesta.

Tästä oli kyse myös tunteita nostattaneessa Kreikka-keskustelussa. SDP haluaa tervehdyttää demokratian ja markkinoiden suhdetta. Asetimme etusijalle kolme näkökohtaa, joiden pohjalta esitimme neuvonpitoa hallituksen ja opposition välillä. Tällainen neuvottelu järjestyi kyllä Merkelin Saksassa, mutta Suomen hallitukselle sellainen ei sopinut.

Ensinnäkin huolemme liittyivät siihen, että osallistuvatko kriisiin vahvasti myötävaikuttaneet pankit ja sijoittajat vastuunkantoon. Toisaalta edellytimme, että samalla kun sammutetaan finanssimarkkinoiden "pensaspaloa" Kreikassa sitouduttaisiin voimakkaasti laajemman "metsäpalon" torjumiseen kansainvälisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi juuri rahoitusmarkkinaveron toteuttamista, jolloin ehkäisisimme keinottelua ja saisimme samalla lisäverotuloja julkisen talouden tasapainottamiseen.

Kolmanneksi halusimme keskustelua lainan ehdoista ja vakuuksista. Suomalaisten veroeurojen käytön kannalta ei ole yhdentekevää se, että lainalle ei ollut takuita, vaikka asiantuntijoidenkin mukaan on suuri todennäköisyys, että Kreikka ajautuu lähitulevaisuudessa velkajärjestelyihin.

Hallitus torjui kaikkinaiset keskustelut suoralta kädeltä. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt kokoomuksen puheenjohtajaa jälkikäteen vaatimasta SDP:tä hallituksen politiikan takuumieheksi. Oppositio siis halutaan vastuunkantoon virheellisestä politiikasta, mutta ei vaikuttamiseen. SDP ottaa kuitenkin pankkien ja sijoittajien vastuun sekä rahoitusjärjestelmän perusteellisemman remontin aikaansaamisen tosissamme.

SDP ei tue sellaista politiikkaa, jossa voitot ovat yksityistä ja riskit siirretään veronmaksajille. Vuoden 2008 finanssikriisin piti tässä suhteessa opettaa kaikkia. Muutoin jatketaan holtitonta politiikkaa, jossa määräajoin kiikutetaan uusi ja näköjään joka kerta entistä suurempi lasku veronmaksajille. Kannanottomme Kreikka-pakettiin on periaatteellinen. Tämä on hallituksen hyvä huomata, jos se haluaa omalle toiminnalleen jatkossa tukea.

SDP on pitänyt tärkeänä entisestään tiivistää eurooppalaista yhteistyötä finanssi- ja talouskriisien keskellä. Tuemme talous- ja rahaliittoa, jonka tehtävänä on tarjota jäsenmailleen vakaa valuutta ja ohjaa jäsenmaita julkisen talouden tasapainoon. Sosialidemokraatit ovat kuitenkin tyytymättömiä hallituksen EU-politiikan tuloksiin. SDP on pitkään ajanut parempaa säätelyä rahoitusmarkkinoille, mutta tähän kokoomusjohtoinen hallitus ei ole ollut valmis. Puoluevaltuustossa hyväksymämme globalisaatio-ohjelman mukaisesti olemme yhdessä eurooppalaisten sosialidemokraattien kanssa kampanjoineet rahoitusmarkkinaveron käyttöönoton puolesta, jotta spekulatiivista finanssikeinottelua saataisiin hillittyä.

Nyt tähän edistyksellisen politiikan rintamaan, joka näkee tarpeelliseksi uudistaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja näin myös turvata kansalaisten hyvinvoinnin markkinaturbulensseilta, on liittynyt Merkelin myötä myös eurooppalaisen oikeiston poliittinen johtaja. Kysymys onkin nyt, miksi kotoiset porvarimme asettuvat valtiovarainministeri Kataisen johdolla Merkelin linjaa vastaan?

Uutiset