Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

ONKO OMA MAAKUNTA NYT TURVATTU?

05. maaliskuuta 2008

Keskusta on puhunut maakuntien vahvistamisesta mutta samanaikaisesti maakuntien määrän uudelleenarvioinnista. Niinpä "maakuntien vahvistaminen" onkin näyttäytynyt Keski-Pohjanmaan kaltaisille pienille maakunnille kaksiteräisenä miekkana.

Esittäessäni huoleni eduskunnassa (10.1.2007) keskustalainen alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen tarkensi tavoitettaan seuraavasti: "Jos maakuntien tehtäviä olennaisesti lisätään, niin siinä yhteydessä arvioidaan myös maakuntien lukumäärää." Manninen linjasikin maakuntien
määrän vähentämisen yhdeksi aluehallinnon uudistuksen tavoitteeksi. Aluejaon tarkastelu tuli uuden hallituksen linjaksi.

Alue- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk) totesi kirjeessään maakuntien liitoille (7.2.2008), että aluehallinnon uudistushankkeessa "valtion aluehallinnon aluejako ja maakuntajako on sovitettava nykyistä paremmin yhteen erityisesti alueiden kehittämisen kannalta keskeisissä tehtävissä". Näin ollen ilman omaa TE-keskusta jäänyt Keski-Pohjanmaa on ollut syystä varuillaan. Olenkin ollut aidosti
huolissani, kun aluehallinnon uudistushankkeen pääsihteeri on hallituksen toimeksiannon mukaisesti valmistellut esityksiään. Hän on esittänyt Pohjanmaan maakuntien yhdistämistä.

Olen iloinen, että ministeri Kiviniemi on nyt yksiselitteisesti ja julkisesti (KP 28.2.) ilmoittanut, että maakuntien määrän vähentäminen ei ole enää Keskustan tavoite. Meillä keskipohjalaisilla on oikeus ottaa tämä linjaus hallituksen lupauksena itsenäisen maakunnan säilymisestä. Näin esille
nostamani huolenaihe on nyt loppuunkäsitelty. Esitän ministeri Kiviniemelle tästä vastauksesta maakuntavaltuuston puheenjohtajana vilpittömän kiitoksen. Toivon, ettei tälle linjaukselle myöhemmässä vaiheessa aseteta mitään uusia ehtoja.

Olen johdonmukaisesti kannattanut nykyistä maakuntajakoa. Olinkin hyvin yllättynyt, että ministeri Kiviniemi syyttää (KP 28.2.) maakuntien määrän vähentämislinjasta minua ja SDP:tä. Uskon, että kansa odottaa hallituspuolueiden kansanedustajien kantavan vastuuta tukemansa hallituksen politiikasta. Tämän vastuun kantamista kansalaiset odottavat varmasti erityisesti hallituksessa istuvilta ministereiltä.

Jatkan Keski-Pohjanmaan oman maakunnan, oman ammattikorkeakoulun ja oman keskussairaalan puolustamista yhteistyössä muiden alueen kansanedustajien kanssa. Hallitusohjelma ja hallituksen piiristä esitetyt linjaukset antavat aiheen tiivistää alueemme yhteistyötä.

Jutta Urpilainen
kansanedustaja (sd)
KokkolaUutiset