Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Parempia palveluita kuntauudistuksella

02. lokakuuta 2011Eduskunta äänesti tällä viikolla luottamusta hallituksen kuntapolitiikalle. Olin yksi niistä, jotka äänestivät jaa. Miksi?

Kunnallisten palvelujen turvaaminen on sydäntäni lähellä. Opettajana koulutuspalvelut ovat tulleet tutuksi. Kulttuuri- ja liikuntapalveluja käytän itse aktiivisesti. Terveyspalveluita olen ollut kehittämässä sairaanhoitopiirin luottamushenkilönä. Vanhuspalveluihin olen tutustunut monella tavalla - viimeksi vapaaehtoistyön kautta.

Tasa-arvoiset kuntapalvelut on tärkeä arvo sosialidemokraattisessa hyvinvointivaltioajattelussa. Kun olen saanut viimeisen parin vuoden aikana kiertää Suomea ja tavata ihmisiä, minulle on syntynyt käsitys siitä, että tarvitsemme lisää tasa-arvoa ihmisten välille. Jokaisella ? riippumatta asuinpaikasta tai varallisuudesta ? tulee olla oikeus laadukkaisiin palveluihin ja turvalliseen arkeen.

Tähän tavoitteeseen liittyy myös kuntarakenteen uudistaminen, jossa Kokkola on toiminut upealla tavalla tien näyttäjänä. 1970-luvulla tehtiin liitos Kaarlelan kunnan kanssa, ja nyt vuoden 2009 alusta Kokkolaan liittyivät Lohtaja, Kälviä ja Ullava.

Liitokset on hoidettu huolella ja kuntalaisia kohtaan tasapuolisesti. Olemme pyrkineet tarjoamaan palveluita ja elinmahdollisuuksia eri kaupunginosiin. Kuntaliitos ei siis tarkoita palveluiden keskittämistä ja etäisyyksien kasvattamista, niin kuin julkisessa keskustelussa on väitetty.

Tämä oivallus on toivottavasti leviämässä. On nähty, että työssäkäyntialueet ovat hyviä kokonaisuuksia palvelujen järjestämiselle ja kuntademokratian toiminnalle. Tämä oivallus ei etene pakottamalla, vaan luontainen kehitys näyttää kulkevan tähän suuntaan. Näin kunnat eivät olisi liian haavoittuvaisia asukkaiden yllättäville tilanteille, jotka saattavat aiheuttaa kustannuspiikkejä esim. erikoissairaanhoidossa tai lastensuojelussa.

Tässä hengessä uusi hallitus on käynnistämässä kuntauudistusta, joka on jatkoa aiemmalle Paras-hankkeelle. Uudistuksessa on tarkoitus katsoa kuntien tehtäviä, rahoitusta sekä kuntarakennetta. Tavoitteena on elinvoimaiset kunnat, jotka pystyvät tarjoamaan asukkailleen laadukkaita palveluita.

Tämän lisäksi on neljä asiaa, joita haluan korostaa hallituksen kuntauudistuksessa.

Ensinnäkin maantiede. Eri alueiden väliset erot on huomioitava uudistusta tehtäessä. Se, mikä toimii pääkaupunkiseudulla, ei välttämättä toimi syrjäseudulla.

Toiseksi kuntapäättäjien vastuu. Kuntauudistus ei voi perustua pakkoon. Tämä siitä syystä, että samoin kuin pakkoavioliitot, harvoin myöskään pakkokuntaliitokset toimivat. On kuntapäättäjien vastuulla miettiä oman alueensa näkökulmasta toimivinta kuntakokonaisuutta.

Kolmanneksi paikallistason demokratia. Uudistuksessa kuntalaisille on luotava lisää vaikutusmahdollisuuksia omaa arkeaan koskevissa asioissa. Päätöksenteon siirtäminen etäisempiin kuntayhtymiin ei tätä kehitystä edistä.

Neljänneksi tulevaisuusajattelu. Meidän on varauduttava suurten ikäluokkien eläköitymiseen ja lisääntyvään palvelutarpeeseen samaan aikaan, kun valtio velkaantuu ja edellisen hallituksen jäljiltä valtion kassa on 8000 miljoonaa euroa pakkasella. Nyt tarvitsemme rohkeita uudistuksia rakenteisiin.

Pelkoa lietsomalla ei tulevaisuutta rakenneta. Tarvitsemme rohkeutta rakentaa entistä tasa-arvoisempaa Suomea.

Hyvää alkanutta syksyä!

Uutiset