Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

PERHEPOLITIIKAN MALLIMAAKSI

16. kesäkuuta 2008

Kesän alkua on värittänyt puolueiden puoluekokoukset. Sosialidemokraattien puoluekokous teki monella tapaa historiaa viikko sitten Hämeenlinnassa. Kokous osoitti, että SDP katsoo tulevaisuuteen ja on yhteiskunnan uudistajaliike.

Yksi puoluekokouksen pääviesteistä oli se, että haluamme tehdä Suomesta perhepolitiikan mallimaan. Meidäthän tunnetaan kansainvälisesti koulutuksen kärkimaana ja peruskoulumme on PISA- tutkimuksissa rankattu maailman parhaaksi. Tavoitteenamme tulee olla, että pääsemme ?PISA-tuloksiin? myös lapsiperheiden hyvinvoinnissa. Tämä edellyttää monia toimenpiteitä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla maksuton päivähoito lapsille. Yhteiskunnassamme on laaja yksimielisyys siitä, että peruskoulu, toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus ovat maksuttomia. Näin voimme turvata osallistumismahdollisuudet jokaiselle. Miksi kuitenkin varhaiskasvatus on Suomessa maksullista? Eikö olisi kaikkien etu, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä varhaiskasvatukseen, jossa myös lapsen oppimisvaikeudet ja muut tarpeet huomioitaisiin ajoissa. Näin lapsi saisi myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua ongelmiinsa. Tämä, jos mikä, olisi ennalta ehkäisyä ja hyvinvointiin panostamista.

Myös lapsilisäjärjestelmä kaipaa uudistamista. Lapsilisä on yksi hienoimmista sosiaalipoliittisista innovaatioista. Lapsilisä ei erottele saajiaan köyhiin, eikä rikkaisiin, ei perää selvityksiä tarpeesta. Lapsilisä universaalina, jokaiselle lapselle kuuluvana etuutena on kansankodin tärkeimpiä kulmakiviä. Siksi sitä ei saa järjestelmänä päästää rapautumaan, vaan lapsilisät on sidottava indeksiin. Hallitus jättää 80% lapsiperheistä korotusten ulkopuolelle. Tämä ei ole oikein. Lapsilisän korotukset tulee tehdä jo ensimmäisestä lapsista, jolloin kaikki lapsiperheet pääsevät niistä osallisiksi. Jatkossa lapsilisäjärjestelmä tulisi uudistaa siten, että lapsilisä olisi samansuuruinen jokaisesta lapsesta 18-ikävuoteen saakka. Myös lapsilisäjärjestelmän epäoikeudenmukaisuudet tulee korjata. Lapsilisän korotus ei tänä päivänä automaattisesti kanavoidu toimeentulotuen saajille. Tämä tulee muuttaa.

Tulonsiirtojen ohella perheet tarvitsevat myös palveluita. SDP on esittänyt, että päivähoitolaki pitäisi uudistaa. On tärkeää, että päivähoidon ryhmäkoot ovat riittävän pienet, jotta jokaiselle lapselle riittää aikaa ja huomiota. Myös tukipalvelut tulee olla kunnossa, jotta lasta voidaan auttaa heti, kun ongelmia ilmenee. Päivähoidon monimuotoisuutta tulee kehittää, jotta perheillä olisi aidosti mahdollisuus valita elämäntilanteensa sopiva hoitomuoto. Näin ollen perhepäivähoitajien aseman parantaminen ja avoimen päiväkodin toiminnan kehittäminen ovat tarpeen.

Suomen tulevaisuus on lapsissamme. Meidän tulee pitää heistä myös huolta. Tämä on varmasti jokaisen vanhemman, isovanhemman, kummitädin ja ?sedän toive. Nyt onkin ryhdyttävä toimeen.

Kesäterveisin,

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja
Kokkola

Uutiset