Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Pieni opetusryhmä on lapsen etu

09. lokakuuta 2008

Pieni opetusryhmä on lapsen etu

Riittävän pieni opetusryhmä on edellytys tasa-arvoiselle opetukselle. Opettajana tiedän, mikä ero on toimia opettajana 18 oppilaan ryhmässä tai 27 oppilaan ryhmässä. Ylisuuret ryhmäkoot toimivat esteenä sille, että opettaja voi huomioida kaikkien oppilaiden yksilölliset tarpeet. Yksilöllinen ohjaus on välttämätöntä sille, että jokaisen lapsen oppiminen voidaan turvata. Kyse on koulutuksen perusturvasta.

Riittävän pienet opetusryhmät on unelma, jonka toteuttamiseen tarvitaan tekoja. Hallitus on kuitenkin jättämässä tämän tavoitteen "kotiläksyksi" seuraajilleen. On valitettavaa, että vielä löytyy niitä, jotka luulevat tämän ongelman ratkeavan lähes itsestään. Toivottavasti Kokkolan uuteen kaupunginvaltuustoon valitaan kuitenkin ihmisiä, jotka kantavat asiasta aitoa vastuuta.

Ryhmäkokojen suuri vaihtelu saattaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Tämän vuoksi olisi reilua kirjata ryhmäkokojen maksimikoko lakiin. SDP esitti tätä jo edellisen koululainsäädännön uudistuksen yhteydessä, mutta se kaatui Kokoomuksen vastustukseen. Keskusta näyttää lyöttäytyvän oikeistokelkkaan tässäkin asiassa. Perustelutkin on kokoomukselta lainattu. Maksimikoon vastustamiselle ei kuitenkaan ole perusteita, jos tavoitteena on aidosti ylisuurten ryhmäkokojen poistaminen.

Pelkät valtionosuudet eivät ongelmaa ratkaise, mutta toki rahallakin on merkitystä. Siksi on todettava, että ensi vuodesta alkaen oikeistohallitus alkaa pienentää valtion osuutta kuntien menoista. Menopaineet kasvavat jyrkästi enemmän kuin kuntien tulot. Tämä vaikuttaa kuntien mahdollisuuksiin tarjota palveluja kaikilla sektoreilla - myös koulutoimessa. Kunnat joutuvat käytännössä joko leikkaamaan kustannuksista - tai nostamaan veroja säilyttääkseen nykyisen palvelutasonsa.

Kun hallituspuolueet vastustavat lakisääteistä ylärajaa opetusryhmien koolle, tällä vaalikaudella emme näytä saavan asiaan valtakunnallista ratkaisua. Koska asia ei voi odottaa, jäljelle jää paikallinen toiminta. Esitän, että valtuustot tekevät päätöksen maksimikoosta kunnallisesti ja SDP:n valtuustoryhmät tekevät tästä aloitteita omissa kunnissaan eri puolilla Suomea. Näin tulee toimia myös Kokkolassa. Vaaleissa sitten ratkaistaan, voidaanko tämä unelma muuttaa todeksi.

Jutta Urpilainen
Kokkolan kaupunginvaltuutettu, SDP:n puheenjohtaja

Uutiset