Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

PIETARSAAREN SATAMATIELLE RAHOITUS TEEMAPAKETISTA

16. syyskuuta 2007


Hallitus esitteli budjettinsa tällä viikolla eduskunnalle. Liikenneinvestoinnit ovat selvästi yksi budjettiesityksen "heikoimmista lenkeistä". Alimitoitetut perustienpidon määrärahat kuluvat lähinnä teiden hoitoon ja ylläpitoon. Vaasan tiepiirin mukaan hallituksen esittämät tiemäärärahat eivät riitä juurikaan uusien hankkeiden toteuttamiseen. Pietarsaaren satamatie on jäämässä tämän leikkauslinjan jalkoihin.

Hallituksen tieinvestointien jäädytyslinja puree siis myös Pohjanmaalla. Kun eduskunta aloitti syyskautensa tällä viikolla, tein valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen satamateiden ja perustienpidon määrärahoista. SDP:n eduskuntaryhmä tulee pitämään huolen, että eduskunta palaa syksyn aikana perustienpidon määrärahoihin. Tulen nostamaan asian esille myös eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa.

Tiepiirin rahojen lisäksi liikennehankkeita voidaan toteuttaa ns. teemapakettien kautta. Edellisen hallituksen liikenneministerin Leena Luhtanen (sd) aloitteesta hallitus toteutti monia tärkeitä liikennehankkeita näiden teemapakettien avulla. Pohjanmaalla "satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittämisen" teemapaketin avulla alueemme sai rahoituksen esimerkiksi Kokkolan satamatielle.

On hienoa, että tielaitoksen ja Pietarsaaren kaupungin yhteistyöllä ollaan laittamassa Pietarsaaren satamatien suunnittelu käyntiin. Valitettavaa kuitenkin on, että Vaasan tiepiirin mukaan hallituksen esittämät tiemäärärahat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen. Ellei hallitus nosta tierahoja riittävästi, Pietarsaaren satamatien tulisi sisällyttää satamateiden teemapakettiin. Tämä on mahdollista pikaisestikin, mikäli vain poliittista tahtoa löytyy. Tähän tyyliin Itä-Suomi sai rekkaparkkinsa Vaalimaalle.

Pietarsaari tarvitsee satamatien pikaisesti. Hallituksen on myös jatkettava kohdennettuja teemapaketteja liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. Väylähankkeet ovat investointeja, jotka parantavat turvallisuutta ja myös työllistävät suoraan.

Jutta Urpilainen
kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Uutiset