Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

POHJANMAAN RATA PALVELEE KESKI-POHJANMAATA

01. heinäkuuta 2006

Kesä on matkailun kulta-aikaa. Hyvin usea suomalainen perhe viettää lomaansa matkaillen. Usein kesälomamatka tehdään omalla autolla, mutta myös junaliikenteen suosio on korkealla. Keski-Pohjanmaalta on perinteisesti ollut helppo lähteä junalla matkaan, kulkeehan Suomen päärata maakuntamme läpi. Junamatkailun suosiosta kertoo muun muassa vuoden 2004 tilasto, jonka mukaan Seinäjoen ja Kokkolan välinen matkustajamäärä oli 1,1 miljoonaa ja Kokkolan ja Oulun välinen 840 000 matkustajaa.
Junakalustoa on viime vuosina uusittu ja yhä useammin matkalle pääsee pendolino- junalla, sillä niitä kulkee radallamme vuorokaudessa jopa kuusi. Näiden nopeiden junien vauhdista ei kuitenkaan Oulu-Seinäjoki- osuudella pääse kunnolla nauttimaan, sillä tällä hetkellä Kokkolan ja Oulun välillä on kaksi sellaista osuutta, joilla suurin sallittu nopeus on 50 km / h. Viime keväänä nopeudet olivat paikoin tätäkin alhaisempia. Tämä ei ole järkevää, kun ottaa huomioon millainen rahallinen investointi kyseinen junatyyppi aikanaan oli, mutta nopeusrajoituksiin joudutaan turvautumaan Seinäjoki-Oulu välillä rataosuuden päällysteen huonon kunnon ja osuudella sijaitsevien 105 tasoristeyksen vuoksi. Nopeuksien putoaminen taas johtaa väistämättä junien myöhästelyyn, jonka moni matkustajakin on omakohtaisesti huomannut.
Matkustajaliikenteen ohella Pohjanmaan rataosuus on myös tärkeä tavaraliikenteelle. Vuonna 2003 tavaraliikennettä oli joillakin radan osilla yli 4 000 000 nettotonnia ja Ratahallintokeskuksen mukaan nettotonnit tulevat vain kasvamaan. Radan kunto ei kuitenkaan mahdollista nykyisellään akselipainojen korottamista, eikä radan kapasiteetti salli juurikaan liikennemäärien lisäämistä. Tilanne on siis erittäin hankala. Etenkin yöaikaan rataosuuden kapasiteetti on täysimittaisesti käytössä. Varsinkin Seinäjoki ? Kokkola ? rataosuus, jossa pohjoiseen ja etelään menevät tavara- ja yöjunat kohtaavat, on ruuhkainen ja häiriöherkkä. Onneksi onnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty.
Tavaraliikenteen sujuminen ja kasvu on ensiarvoisen tärkeää myös elinkeinoelämälle. Radan perusparantaminen parantaisi oleellisesti tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, kun rataosuudella voitaisiin kuljettaa raskaampia kuormia ja käyttää suurempaa nopeutta. Nykyisen radan korjaamisen ohella Pohjanmaan radalla tarvittaisiin liikennemäärien takia myös kaksoisraide välille Pännäinen ? Ylivieska. Kaksoisraideosuuksien rakentaminen parantaisi merkittävästi liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta.
Seinäjoki ? Oulu ? rataosuuden perusparannushankkeen on määrä alkaa vuonna 2007. Varsinaiseen rakentamiseen on tarkoitus päästä vuonna 2008. Keskeistä tulevan hankkeen osalta on, että rautatieliikenteen kilpailukyky paranee ja luodaan edellytykset alueen elinkeinoelämän kehittämiselle. Myöskään turvallisuusnäkökohtia ei tule unohtaa, onhan kyseinen rataosuus muun muassa yksi maamme vilkkaimpia kemikaalien kuljetusväyliä. Sekä radan kapasiteetin lisääminen että liikenneturvallisuutta vaarantavien tasoristeysten poisto lisäävät merkittävästi rataosuuden turvallisuutta.
Pohjanmaan rata on palvellut keskipohjalaisia jo noin 100 vuotta. Näin tulee olla myös seuraavat sata vuotta. Edellinen Seinäjoki-Oulu rataosuuden perusparannus toteutettiin 60- 70-luvuilla. On siis selvä ettei kyseinen rataosuus täytä tämän päivän vaatimuksia sen paremmin kuntonsa kuin kapasiteettinsakaan puolesta. Sen tulee varmasti huomaamaan myös moni kesälomalainen.

Uutiset